Σε Αυτό Το Άρθρο:

Το συνάλλαγμα είναι σημαντικό για έναν σημαντικό λόγο: καθορίζει την αξία των ξένων επενδύσεων. Μια μεταβλητή συναλλαγματική ισοτιμία αποθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις, όπως και ένα υψηλό, σταθερό. Ωστόσο, μια χαμηλή και σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία ενθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις, αλλά στην τιμή της οικονομίας του χαμηλού νομίσματος.

Ποια είναι η σημασία του συναλλάγματος;: είναι

Το νόμισμα είναι ουσιαστικά ένα εμπόρευμα.

Πτητική συναλλαγματική ισοτιμία

Εάν μια συναλλαγματική ισοτιμία είναι μεταβλητή, οι ξένοι επενδυτές δεν μπορούν να προβλέψουν με ακρίβεια τις επενδυτικές αποδόσεις τους. Ακόμη και αν επενδύουν σε συμμετοχές που δίνουν σταθερές και σταθερές αποδόσεις σε ξένο νόμισμα, εάν το ξένο νόμισμα μπορεί να αλλάξει δραματικά την αξία του, τότε η επένδυση είναι εξίσου ασταθής.

Σταθερό, υψηλής αξίας

Ένα νόμισμα υψηλής αξίας ενθαρρύνει τις αγορές εισαγωγής, ενώ αποθαρρύνει τις εξαγωγικές αγορές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ξένοι επενδυτές μπορούν να αυξήσουν την απόδοση της επένδυσής τους (ROI) κάνοντας χρήματα σε ένα νόμισμα που πηγαίνει πολύ στη χώρα τους. Εντούτοις, οι εξαγωγές πλήττονται, καθώς δεν αξίζουν τόσο στο εξωτερικό όσο είναι στο σπίτι.

Σταθερή, χαμηλή τιμή

Ένα νόμισμα με χαμηλή αξία ενθαρρύνει τις εξαγωγές και αποθαρρύνει τις εισαγωγές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα αγαθά που πωλούνται στο εξωτερικό για νομίσματα υψηλότερης αξίας αξίζουν περισσότερο από την ονομαστική τους αξία μόνο λόγω της νομισματικής αξίας. Αντιστρόφως, οι εισαγωγείς δεν ενθαρρύνουν τους εισαγωγείς να φέρουν τα αγαθά σε μια χώρα, και αν το κάνουν, οι εισαγωγείς πρέπει να επισημάνουν τα αγαθά αυτά προκειμένου να καλύψουν τις ζημίες τους λόγω του χαμηλού νομίσματος.


Βίντεο: