Σε Αυτό Το Άρθρο:

Το Fredity Cash Reserves (FDRXX) είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που παρέχεται από την Fidelity Investments. Η βασική επενδυτική στρατηγική είναι να επενδύσει σε τίτλους της χρηματαγοράς από ξένους και εγχώριους εκδότες, καθώς και συμφωνίες επαναγοράς (repos). Τα Fredity Cash Reserves (FDRXX) θα επενδύσουν τουλάχιστον το 25% του συνολικού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Απόδοση και κίνδυνος

Το Fredity Cash Reserves (FDRXX) είναι ένα χαμηλό επιστρεφόμενο κεφάλαιο χαμηλού κινδύνου. Από τον Σεπτέμβριο του 2014, οι επιδόσεις αντιστοιχούν σε απόδοση ενός έτους (0,01%), τριετή απόδοση (0,01%) και απόδοση 5 ετών (0,03%). Όπως συμβαίνει με όλες τις επενδύσεις, υπάρχει κίνδυνος που συνδέεται με αυτό το ταμείο. Ωστόσο, οι τίτλοι της χρηματαγοράς θεωρούνται ασφαλής επένδυση λόγω της απίθανοτητας αθέτησης των χρεογράφων. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η ασφάλεια της χρηματαγοράς δεν είναι ασφαλισμένη από την Ομοσπονδιακή Ασφαλιστική Εταιρεία Καταθέσεων Ασφαλίσεων ή από οποιονδήποτε άλλο οργανισμό. Να γνωρίζετε ότι το εν λόγω ταμείο επενδύει σε μεγάλο βαθμό σε ξένους τίτλους, οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιηθούν βάσει αγοραίων ή πολιτικών συνθηκών.

Lipper Ratings

Η Lipper, μια ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα επενδύσεων, κατέταξε το Fidelity Cash Reserve (FDRXX) υψηλά μεταξύ των συνεργατών της και η κατάταξη βασίζεται στη συνολική απόδοση. Οι κατατάξεις καταρτίστηκαν με τη σύγκριση κεφαλαίων με παρόμοιους επενδυτικούς στόχους. Οι κατατάξεις περιλαμβάνουν επανεπένδυση μερισμάτων και κεφαλαιακά κέρδη. Το 2014, η Lipper αξιολόγησε το Fidelity Cash Reserve αριθ. 65 από 219 κεφάλαια για συνολική απόδοση 1 έτους, αριθ. 35 από 198 κονδύλια για συνολική απόδοση 5 ετών και αριθ. 8 από 169 κονδύλια για 10ετή απόδοση.

Ελάχιστα, έξοδα και αμοιβές

Για τους επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν στο Ταμειακό Αποθεματικό της Fidelity, υπάρχει μια ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους 2.500 δολαρίων. Ωστόσο, ένας επενδυτής πρέπει να διατηρήσει ένα υπόλοιπο λογαριασμού ύψους 2.000 $. Από το 2014, ο δείκτης δαπανών για το ταμείο είναι 24%. Ο λόγος εξόδων είναι το ποσό που το κόστος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου λειτουργεί. Ένα τέλος $ 12 θα αφαιρεθεί εάν το υπόλοιπο του λογαριασμού μειωθεί κάτω από $ 2.000.

Δυνητικός

Το Fredity Cash Reserve (FDRXX) μπορεί να προσφέρει ένα ασφαλές, χαμηλού κινδύνου μέρος για να επενδύσει κεφάλαια βραχυπρόθεσμα. Η χαμηλή απόδοση και το μηνιαίο μέρισμα των € 0,0008494 ανά μετοχή το 2014 ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στους στόχους κάθε επενδυτή. Η Lipper, μια ανεξάρτητη ερευνητική εταιρεία, κατατάσσει σε μεγάλο βαθμό αυτό το ταμείο μεταξύ των ταμείων ομοτίμων. Ένας επενδυτής μπορεί να κερδίσει έκθεση σε ξένα μέσα χρηματαγοράς.

Προειδοποίηση

Συμβουλευτείτε τον οικονομικό σας σύμβουλο. Όλες οι επενδύσεις φέρουν τον κίνδυνο να χάσουν μέρος ή το σύνολο της αρχικής επένδυσης. Διαβάστε προσεκτικά το ενημερωτικό δελτίο του ταμείου, το οποίο θα περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, τους κινδύνους, τα τέλη και τις επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου.


Βίντεο: Anna Vissi - The Video Collection Intro Message to the Fans [fannatics.gr]