Σε Αυτό Το Άρθρο:

Μια δήλωση ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι μια μορφή που περιγράφει την ασφαλιστική κάλυψη του ασφαλισμένου. Η δήλωση βεβαιώνει ότι ένα άτομο είχε ασφάλιση σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Τι είναι μια δήλωση Ασφαλιστικής Πολιτικής;: είναι

Μια δήλωση ασφαλιστηρίου συμβόλαιο παρουσιάζει λεπτομέρειες της πολιτικής.

Ασφαλιστικές πολιτικές

Πολλοί τύποι ασφαλιστηρίων συμβολαίων προσφέρονται στους καταναλωτές. Οι άνθρωποι αγοράζουν ασφάλεια ζωής, ασφάλιση αυτοκινήτων, ασφάλιση υγείας και ασφάλιση του ιδιοκτήτη σπιτιού. Κάθε φορά που συνάπτεται μια πολιτική, η ασφαλιστική εταιρεία αποστέλλει στον καταναλωτή ένα αντίγραφο αυτής.

Ασφαλιστικές πληροφορίες

Μια δήλωση ασφαλιστηρίου συμβολαίου περιέχει πολλές πληροφορίες. Ενημερώνει τον αντισυμβαλλόμενο κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την κάλυψη, την προστασία και την ευθύνη. Εάν πρόκειται για αυτόματη ασφάλιση, η πολιτική αναφέρει τα καλυπτόμενα οχήματα, το ποσό κάλυψης και τις εκπτώσεις.

Πολιτική δήλωση

Εάν ένα άτομο πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης σε συγκεκριμένη ημερομηνία, συμπληρώνει δήλωση ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Αυτή η δήλωση δείχνει την ασφαλιστική κάλυψη του ατόμου και τις ημερομηνίες που καλύπτονται. Αυτό γίνεται συχνά μετά από ατύχημα στο αυτοκίνητο για να αποδειχθεί ότι ο οδηγός είχε ασφάλιση κατά τη στιγμή του ατυχήματος.


Βίντεο: MEΛISSES - Είμαι Αλλού (Official Music Video HD)