Σε Αυτό Το Άρθρο:

Ο όρος πίστωση A-1 ή A1 είναι μια αξιολόγηση της οικονομικής ισχύος των εταιρειών και άλλων οντοτήτων που εκδίδουν ομόλογα και άλλες μορφές χρέους. Η ακριβής έννοια του όρου ποικίλλει, αλλά είναι μια γενική ένδειξη οικονομικής ισχύος.

Standard & Poor's

Η Standard & Poor's χρησιμοποιεί τον όρο A-1 όταν αξιολογεί την ικανότητα του ασφαλιστή να ανταποκριθεί βραχυπρόθεσμα στις υποχρεώσεις του. A-1 δείχνει ότι ο ασφαλιστής έχει μια ισχυρή ικανότητα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Το Α-1 είναι η υψηλότερη βαθμολογία από την Standard & Poor's για βραχυπρόθεσμο χρέος.

Moody's

Η Moody's χρησιμοποιεί τον όρο Α1 για να υποδείξει την ασφάλεια μακροπρόθεσμων (πάνω από ένα έτος) πιστωτικών υποχρεώσεων. Η Moody's χρησιμοποιεί τον όρο Α για να υποδείξει υποχρεώσεις με χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο. Εκτός από τον βαθμό των γραμμάτων, η Moody's προσθέτει 1, 2 ή 3 στην επιστολή, με 1 υψηλότερο βαθμό και 3 μικρότερο βαθμό. Η κατηγορία Α1 βρίσκεται στο ανώτερο τμήμα των βαθμών μέσου. Η βαθμολογική κλίμακα του Moody's τρέχει από το Aaa (το υψηλότερο) στο C (το χαμηλότερο).

Χρήση αξιολογήσεων

Οι καταναλωτές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις βαθμολογίες από ιδρύματα όπως τα Standard & Poor's και Moody's όταν πραγματοποιούν επενδύσεις ή αγοράζουν ασφάλειες. Οι αξιολογήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συγκριθούν οι διαφορετικές εταιρείες για να προσδιορίσουν ποιες είναι ισχυρότερες και λιγότερο πιθανές να μην εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.


Βίντεο: Οι κάτω απ’ τ’ αστέρια - Θέατρο Κήπου