Σε Αυτό Το Άρθρο:

Ένα 0% ετήσιο πραγματικό επιτόκιο σημαίνει ότι, ως δανειολήπτης, δεν πληρώνετε κανένα κόστος χρηματοδότησης για να εξασφαλίσει και να χρησιμοποιήσει ένα δάνειο. Ένα δάνειο χωρίς APR είναι επωφελές για έναν δανειολήπτη, επειδή δεν πληρώνετε τα έξοδα τόκων καθώς πληρώνετε πίσω το υπόλοιπο του δανείου.

Πώς λειτουργεί το APR

Το ΣΕΠΕ ενσωματώνει όλα τα χρηματικά δίδακτρα με δάνειο. Συχνά είναι ελαφρώς υψηλότερο από το αναγραφόμενο επιτόκιο, καθώς περιλαμβάνει τόσο τις χρεώσεις τόκων για την πραγματοποίηση ενός υπολοίπου όσο και τα τέλη προπληρωμής που μπορείτε να πληρώσετε για να λάβετε το δάνειο. Με προσφορά APR 0 τοις εκατό, δεν πληρώνετε ούτε είδος τέλους χρηματοδότησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια εταιρεία μπορεί να προσφέρει ένα δάνειο χωρίς τόκο, αλλά μια προκαταβολή χρημάτων χρηματοδότησης εμποδίζει το να είναι 0 τοις εκατό δάνειο ΑΠΤ. Οι δανειστές οφείλουν να παραθέτουν τα δάνεια που χρησιμοποιούν το ΣΕΠΕ για να εξασφαλίσουν τη σύγκριση των τιμών των μήλων προς τα μήλα για τους αγοραστές δανείων.

Το πιο προφανές πλεονέκτημα ενός δάνειο 0% Απρίλιο είναι ότι δεν πληρώνετε τόκους για το δάνειο. Αν έχετε άλλα δάνεια ή πιστωτικές κάρτες υψηλού επιτοκίου, μπορείτε να πληρώσετε το ελάχιστο υπόλοιπο κάθε μήνα για το δάνειο 0 τοις εκατό, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε επιπλέον χρήματα για την πληρωμή υπολοίπων υψηλότερου επιτοκίου. Σε ορισμένα δάνεια, τα έξοδα τόκων να εξαλειφθούν οι εκπτώσεις και τα κίνητρα πωλήσεων για την αγορά. Με 0% APR, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τις χρεώσεις τόκων που εμποδίζουν οποιαδήποτε εξοικονόμηση σε μια προωθητική συμφωνία.

Τα αλιεύματα

Τα μηδενικά ποσοστά προώθησης APR είναι κοινά στην αυτοκινητοβιομηχανία. Οι αντιπρόσωποι έχουν συχνά να τους προσελκύσουν αγοραστές αυτοκινήτων που έχουν συμφέρον να αγοράσουν. Ενώ αυτές οι προσφορές είναι συνήθως νόμιμες, πολλοί άνθρωποι εμφανίζονται και επιλέγουν ένα όχημα μόνο για να διαπιστώσουν ότι δεν πληρούν τα προσόντα των πιστωτικών μονάδων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και όταν πληρείτε τις προϋποθέσεις για δάνειο 0%, θα πρέπει να εξοφλήσετε το υπόλοιπο σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Εάν δεν μπορείτε να κάνετε υψηλές μηνιαίες πληρωμές, ο αντιπρόσωπος μπορεί να προσφέρει ελαφρώς υψηλότερα δάνεια με μεγαλύτερες προθεσμίες αποπληρωμής.

Εταιρείες πιστωτικών καρτών είναι επίσης περιβόητοι για να κάνουν 0 τοις εκατό προσφορές στους καταναλωτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είστε προεπιλεγμένοι για προσφορές, αλλά η εταιρεία ελέγχει για τις αλλαγές πιστωτικού αποτελέσματος πριν από την τελική έγκριση. Σε μια ανοικτή εφαρμογή, μπορεί να μην είναι ποιότητα για το 0% APR του παρόχου. Πριν υποβάλετε αίτηση για προωθητική κάρτα, ελέγξτε τη λεπτή εκτύπωση για να δείτε εάν πρέπει να πληρώσετε ετήσιες χρεώσεις ή να χρεώσετε άλλα τέλη που χρησιμοποιούν οι πάροχοι για να αντικαταστήσουν τα έσοδα από έσοδα από έσοδα. Ορισμένες εταιρείες καρτών προσφέρουν 0 τοις εκατό APR αγοράς, αλλά χρεώνουν ένα τέλος χρηματοδότησης ή έξοδα τόκων στις μεταφορές υπολοίπου.


Βίντεο: