Σε Αυτό Το Άρθρο:

Η υπογραφή πλαστογραφίας μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Για παράδειγμα, ο μη εξουσιοδοτημένος υπογράφων μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα κεφάλαια στους τραπεζικούς λογαριασμούς σας ή να φανεί σαν να συμφωνείτε με άδικους όρους σε νομικές συμβάσεις. Όταν συνειδητοποιήσετε ότι κάποιος έχει υπογράψει την υπογραφή σας, πρέπει να ενεργήσετε γρήγορα για να ελαχιστοποιήσετε τη ζημιά.

Τι κάνετε αν κάποιος υπογράψει την υπογραφή σας για εσάς;: υπογραφή

Η υπογραφή πλαστογραφίας μπορεί να σας κοστίσει χρήματα και φήμη.

Πλαστογραφία

Η δημιουργία ενός "ψευδούς εγγράφου, υπογραφής ή άλλης απομίμησης ενός αντικειμένου αξίας που χρησιμοποιείται με σκοπό να εξαπατήσει κάποιον να πιστέψει ότι είναι το πραγματικό πράγμα" αποτελεί πλαστογραφία, σύμφωνα με τον Nolo. Επομένως, όταν κάποιος υπογράψει την υπογραφή σας για εσάς, το πρόσωπο αυτό διαπράττει πράξη πλαστογράφησης, η οποία είναι έγκλημα. Μπορείτε να επιλέξετε να προσφύγετε στο δικαστήριο για να χρεώσετε τον μη εξουσιοδοτημένο υπογράφοντα με το έγκλημα απάτης.

Κανω ΑΝΑΦΟΡΑ

Μόλις διαπιστώσετε ότι κάποιος υπογράφει την υπογραφή σας για εσάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το μέρος που έλαβε το έγγραφο που περιέχει την πλαστή υπογραφή. Αυτό επιτρέπει στον παραλήπτη του εγγράφου να διορθώσει τυχόν παρελθούσες ενέργειες και να σταματήσει τυχόν μελλοντικές ενέργειες που εγκρίνονται από την πλαστή υπογραφή. Ανάλογα με τον παραλήπτη, ίσως χρειαστεί να αναφέρετε την πλαστογράφηση εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Για παράδειγμα, η τράπεζά σας μπορεί να απαιτήσει να παρέχετε ειδοποίηση εντός 60 ημερών από τη λήψη της δήλωσης λογαριασμού που περιέχει τη μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή.

Ένορκη βεβαίωση

Μπορεί να χρειαστεί να υπογράψετε μια γραπτή δήλωση για να επιβεβαιώσετε ότι πιστεύετε ότι η υπογραφή πρόκειται να πλαστογραφηθεί και ότι σκοπεύετε να αντιστρέψετε τα αποτελέσματα του πλαστογραφημένου εγγράφου. Το κόμμα που παραλαμβάνει το πλαστό έγγραφο συχνά απαιτεί αυτό να τους απαλλάσσει από κάθε ευθύνη εάν η υπογραφή αποδειχθεί πραγματική. Για παράδειγμα, μια τράπεζα μπορεί να συμφωνήσει να επιστρέψει τα χρήματά σας μόνο αφού υπογράψετε μια ένορκη βεβαίωση δηλώνοντας ότι η υπογραφή είναι πλαστή. Πρέπει να υπογράψετε την ένορκη βεβαίωση, έτσι ώστε ο παραλήπτης του εγγράφου να μπορεί να διερευνήσει το θέμα.

Νομική συμβουλή

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί νομική βοήθεια για την επίλυση του προβλήματος. Για παράδειγμα, εάν κάποιος άλλος σας δικάζει επειδή δεν εκτελείτε τους όρους μιας σύμβασης που υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μπορείτε να συμβουλευτείτε δικηγόρο ή δικηγόρο και να προσφύγετε στο δικαστήριο. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να πάρετε την υπηρεσία ενός ειδικού χειρογράφου για να βεβαιωθείτε ότι η υπογραφή ήταν πράγματι σφυρηλατημένη. Εάν ο υπεύθυνος για την υπογραφή σας ενεργούσε με την επαγγελματική του ιδιότητα, για παράδειγμα εάν ο κτηματομεσίτης σας υπογράψει σύμβαση πώλησης της ιδιοκτησίας σας, μπορείτε να τον αναφέρετε στον ρυθμιστή της βιομηχανίας.


Βίντεο: Kyle Hines Olympiacos vs. Siena 76-69 | redbasketzone.blogspot.com