Σε Αυτό Το Άρθρο:

Η συζήτηση για τα αρνητικά επιτόκια αρχίζει συνήθως όταν η συνολική οικονομία δεν έχει καλές επιδόσεις ή μια χώρα βρίσκεται σε ύφεση. Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι εάν τα επιτόκια πέσουν κάτω από το μηδέν, θα τονώσει την ανάπτυξη και θα βελτιώσει την οικονομία. Ωστόσο, για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας των αρνητικών επιτοκίων συμβάλλει στην κατανόηση της διαφοράς μεταξύ των ονομαστικών επιτοκίων και των πραγματικών επιτοκίων.

Σκοπός

Ονομαστικά επιτόκια

Βήμα

Το ονομαστικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο που αναφέρεται στη σημείωση του δανειολήπτη ή στην επενδυτική σύμβαση. Τα αρνητικά ονομαστικά επιτόκια μπορεί να φανεί αδύνατο, διότι κανείς δεν θα ήθελε να επενδύσει ή να δανείσει χρήματα με την υπόσχεση να λάβει λιγότερη απόδοση από την αρχική επένδυσή τους. Ωστόσο, θα μπορούσαν να εμφανιστούν ονομαστικά αρνητικά επιτόκια εάν, για παράδειγμα, το νόμισμα που κρατείται έχει χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.

Τα πραγματικά επιτόκια

Βήμα

Τα πραγματικά επιτόκια είναι απλώς ονομαστικά επιτόκια μείον το ποσοστό του πληθωρισμού. Τα πραγματικά επιτόκια αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος του δανείου στον δανειολήπτη και την πραγματική απόδοση ή επιστροφή στον δανειστή. Θα υπήρχαν αρνητικά πραγματικά επιτόκια αν, για παράδειγμα, το ονομαστικό επιτόκιο ενός ομολόγου ήταν 3% και το ποσοστό πληθωρισμού ήταν 4%, καθιστώντας το πραγματικό επιτόκιο του ομολόγου -1 τοις εκατό.

Μια ασυνήθιστη πρακτική

Βήμα

Τόσο τα αρνητικά ονομαστικά επιτόκια όσο και τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια είναι εξαιρετικά σπάνια. Ωστόσο, δύο περιπτώσεις αρνητικών πραγματικών επιτοκίων σημειώθηκαν τα τελευταία 45 χρόνια. Το 1998, οι ιαπωνικές τράπεζες πλήρωναν τις τράπεζες στον δυτικό κόσμο για να τους κρατήσουν χρήματα κατά τη διάρκεια της οικονομικής τους κρίσης και στη δεκαετία του 1970 η ίδια κατάσταση συνέβη όταν οι τράπεζες στην Ελβετία χρέωναν τους πελάτες να κρατούν τα χρήματά τους αντί να πληρώνουν τόκους.


Βίντεο: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΝΗΣΤΕΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΤΙΚΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ (intermittent fasting)