Σε Αυτό Το Άρθρο:

Το Υπουργείο Παιδείας και το γραφείο της Federal Student Aid διοίκησαν τον Τίτλο IV ομοσπονδιακό φοιτητή σε φοιτητές που φοιτούν σε επιλέξιμα προγράμματα κολλεγίων. Τα προγράμματα του Τίτλου IV περιλαμβάνουν τα δάνεια Direct Stafford, τα δάνεια Perkins, την Federal Work-Study, την Pell Grant, τα FSEOG και τα εθνικά προγράμματα SMART Grant. Κάθε χρόνο, το γραφείο της Federal Student Aid δημοσιεύει ένα εγχειρίδιο που βοηθά τα σχολεία και τους διαχειριστές της οικονομικής βοήθειας να χορηγούν πακέτα οικονομικής βοήθειας στους σπουδαστές. Το εγχειρίδιο εξηγεί τους ομοσπονδιακούς κανονισμούς και τους κανόνες που αφορούν όλα τα προγράμματα του τίτλου IV και τον τρόπο με τον οποίο τα σχολεία πρέπει να διαχειρίζονται αυτά τα προγράμματα.

Επιλεξιμότητα σπουδαστών

Οι φοιτητές πρέπει να έχουν πτυχίο γυμνασίου ή ισοδύναμο (GED) ή να έχουν ολοκληρώσει ένα δευτεροβάθμιο πρόγραμμα οικιακής εκπαίδευσης. Οποιεσδήποτε καταδίκες για ναρκωτικά πρέπει να έχουν επιλυθεί. Τα κεφάλαια του τίτλου IV διατίθενται μόνο σε φοιτητές που είναι "κανονικοί" σπουδαστές σε πρόγραμμα σπουδών ή πιστοποιητικό και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον ανά εξάμηνο. Οι ομοσπονδιακοί κανονισμοί ορίζουν την εγγραφή σε πλήρες ωράριο ως 12 εξάμηνα ή τέταρτη ώρα για προγράμματα που χρησιμοποιούν το σύστημα εξάμηνης, τρίμηνου ή τετάρτου. Οι κανονισμοί ορίζουν επίσης την κατάσταση πλήρους απασχόλησης για προγράμματα που χρησιμοποιούν ωρολογιακές ώρες, ώρες πίστωσης ή μη τυπικούς όρους. Για να συνεχίσουν να λαμβάνουν κεφάλαια, οι μαθητές πρέπει να πληρούν ικανοποιητική ακαδημαϊκή πρόοδο και τα σχολεία πρέπει να έχουν πολιτικές που περιγράφουν τον τρόπο χειρισμού της ακαδημαϊκής δοκιμασίας και των προσφυγών.

Υπολογισμός των βραβείων

Οι ομοσπονδιακοί κανονισμοί ορίζουν τις ελάχιστες εβδομάδες του χρόνου διδασκαλίας και τις ελάχιστες ώρες ρολογιού ή πίστωσης που απαιτούνται για τυποποιημένους όρους (π.χ. τρίμηνα και εξάμηνα), μη τυπικούς όρους και προγράμματα nonterm. Εάν το ακαδημαϊκό έτος ενός σχολείου δεν συμπίπτει με αυτούς τους κανονισμούς, αυτό επηρεάζει τα ποσά Pell Grant και Direct Loan και τις εκταμιεύσεις. Για να υπολογίσετε τα βραβεία, τα προγράμματα Ομοσπονδιακής Βοήθειας για φοιτητές απαιτούν υπολογισμό του κόστους συμμετοχής του σχολείου, το οποίο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση εγγραφής του σπουδαστή. Επίσης, τα σχολεία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την εκτιμώμενη οικογενειακή συνεισφορά του σπουδαστή και την παροχή βοήθειας από άλλες πηγές, όπως δωρεάν παραίτηση από το δωμάτιο και από το σχολείο ή από δίδακτρα. Κάθε πρόγραμμα FSA έχει τους δικούς του τύπους και καθορίζει ελάχιστα και μέγιστα ποσά ανάθεσης που χορηγούνται σε επιλέξιμους φοιτητές.

Επεξεργασία τίτλου IV Ταμεία

Οι κανονισμοί καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα σχολεία εκταμιεύουν τα κεφάλαια του προγράμματος FSA. Για παράδειγμα, τα σχολεία πρέπει να δώσουν δύο ειδοποιήσεις στους σπουδαστές σχετικά με την επεξεργασία των κεφαλαίων: μία φορά για μια γενική ειδοποίηση και μια δεύτερη φορά που πιστώνεται ο λογαριασμός του φοιτητή με τα κεφάλαια. Τα σχολεία μπορούν να στείλουν αυτές τις ειδοποιήσεις είτε μέσω ταχυδρομείου μέσω της ταχυδρομικής υπηρεσίας των Η.Π.Α. είτε με ηλεκτρονικά μέσα σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να εκταμιεύσουν κεφάλαια, τα σχολεία μπορούν να πιστώσουν το λογαριασμό του φοιτητή για επιτρεπόμενες χρεώσεις, να εκδώσουν επιταγή, να ξεκινήσουν μια ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων ή να εκταμιεύσουν τα χρήματα σε μετρητά στον σπουδαστή. Τα περισσότερα σχολεία εφαρμόζουν πρώτα τα χρήματα στον λογαριασμό του φοιτητή και εκδίδουν επιστροφές για οποιοδήποτε πιστωτικό υπόλοιπο.

Επιστροφή κεφαλαίων του τίτλου IV

Όταν ένας φοιτητής αποσύρεται από το πρόγραμμά του αφού λάβει τις εκταμιεύσεις του Τίτλου IV και πριν από το τέλος της περιόδου εγγραφής, τα σχολεία πρέπει να προβούν σε "υπολογισμό επιστροφής" για να καθορίσουν το ποσό των κεφαλαίων που πρέπει να αποσταλούν στην κυβέρνηση. Εάν ένας φοιτητής παρευρεθεί στο 60% της περιόδου εγγραφής, δεν πρέπει να επιστραφούν κεφάλαια. Εάν η ανάληψη πραγματοποιηθεί πριν από τη σήμανση 60%, το σχολείο χρησιμοποιεί ένα αναλογούν πρόγραμμα για να καθορίσει το ποσό των κεφαλαίων που πρέπει να επιστραφούν. Οι κανονισμοί ορίζουν ότι τα σχολεία πρέπει να ενημερώνουν τους μαθητές σχετικά με την πολιτική επιστροφής των σχολείων, τους κανονισμούς επιστροφής της ομοσπονδίας και τις οικονομικές συνέπειες της απόσυρσης.


Βίντεο: