Σε Αυτό Το Άρθρο:

Εάν έχετε μια επιχείρηση και χρησιμοποιείτε μέρος του σπιτιού σας ως γραφείο, μπορείτε να αφαιρέσετε το πλήρες κόστος των βελτιώσεων που κάνετε στο γραφείο σας, υποτιμώντας το κόστος ως επιχειρηματικό έξοδο. Εάν κάνετε σημαντικές βελτιώσεις ή αναβαθμίσεις σε ολόκληρο το σπίτι σας, μπορείτε μόνο να υποτιμήσετε το κόστος για το τμήμα του σπιτιού που χρησιμοποιείτε αποκλειστικά για επιχειρήσεις. Προσθέστε το υπόλοιπο κόστος μιας βελτίωσης κεφαλαίου στη φορολογική σας βάση. Ομοίως, μπορείτε να αφαιρέσετε ή να υποτιμήσετε τα έξοδα βελτίωσης που σχετίζονται με τη μίσθωση μέρους του σπιτιού σας. Παρόλο που μπορείτε να αφαιρέσετε το πλήρες κόστος των επισκευών στο τμήμα μίσθωσης, πρέπει να υποτιμήσετε το εφαρμοστέο τμήμα σημαντικών βελτιώσεων με την πάροδο του χρόνου.

Το γραφείο του σπιτιού και η μερική ενοικίαση προσφέρουν φορολογικά πλεονεκτήματα

Σημαντικές βελτιώσεις προσόντα για φορολογικά πλεονεκτήματα

Βήμα

Η πραγματοποίηση επισκευών ρουτίνας, όπως ο καθορισμός μικρών διαρροών υδραυλικών εγκαταστάσεων ή οι τοίχοι βαψίματος, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την αφαίρεση τόκων από ενυπόθηκο δανεισμό, αλλά η λήψη ενός δανείου για ιδιώτες επενδυτές για να πραγματοποιήσει σημαντικές βελτιώσεις στο σπίτι. Ο τόκος εξομοιώνεται με τους τόκους ενός πρώτου ενυπόθηκου δανείου όταν πρόκειται για δικαίωμα έκπτωσης φόρου. Παραδείγματα κεφαλαιουχικών βελτιώσεων για τις οποίες μπορείτε να αφαιρέσετε το ενδιαφέρον δανείου βελτίωσης στο σπίτι σας περιλαμβάνουν την κατασκευή γκαράζ, την τοποθέτηση σε μια νέα στέγη ή την αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού του σπιτιού.

Βελτιώσεις Προσθήκη στη Βάση Φόρων

Βήμα

Παρόλο που δεν μπορείτε να αφαιρέσετε το κόστος των οικιακών βελτιώσεων στην προσωπική σας κατοικία στους φόρους σας, εκτός από ορισμένες περιστάσεις, οι βελτιώσεις που προσθέτουν σημαντική αξία στο σπίτι σας και παρατείνουν την ωφέλιμη ζωή αυξάνουν τη φορολογική βάση του σπιτιού σας. Η φορολογική σας βάση περιλαμβάνει την τιμή που πληρώσατε για το σπίτι, ορισμένα έξοδα κλεισίματος που πληρώσατε για να αγοράσετε το σπίτι και βελτιώσεις κεφαλαίου που κάνετε ενώ είστε κύριος του ακινήτου. Συμπεριλαμβανομένου του κόστους σημαντικών ανακαινίσεων στη φορολογική βάση της περιουσίας μπορεί να μειωθεί το ποσό του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών που θα οφείλετε όταν πουλάτε το σπίτι εάν δεν πληρείτε τις προϋποθέσεις για τον αποκλεισμό φόρου πώλησης κατοικίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Οι ενεργειακά αποδοτικές βελτιώσεις πληρούν τις προϋποθέσεις για φορολογικές πιστώσεις

Βήμα

Μπορείτε να επωφεληθείτε από τις πιστώσεις φόρου κατανάλωσης στο σπίτι εάν πραγματοποιήσετε κατάλληλες ενεργειακά αποδοτικές βελτιώσεις στο σπίτι, όπως η προσθήκη μόνωσης στο σπίτι σας, η εγκατάσταση ενός ενεργειακά αποδοτικού συστήματος θέρμανσης και ψύξης ή η αντικατάσταση εξωτερικών θυρών και παραθύρων. Η πίστωση κατοικημένης ενεργειακής ιδιοκτησίας σας επιτρέπει να διεκδικήσετε έως και το 30% του κόστους αυτών των βελτιώσεων. Μια άλλη πίστωση που κατονομάζεται από το IRS, το Residential Energy Efficient Property Credit, σας επιτρέπει να ζητήσετε πίστωση ίση με το 30% του κόστους ειδικευμένου εναλλακτικού ενεργειακού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, ηλιακών θερμοσίφωνων και ανεμογεννητριών.


Βίντεο: