Σε Αυτό Το Άρθρο:

Τα οργανικά προβλήματα στον εγκέφαλο προκαλούν ψυχολογικές ή συμπεριφοριστικές ανωμαλίες που προκαλούν μια ανώμαλη ψυχική κατάσταση. Προηγούμενες λειτουργικές ικανότητες μπορεί να χαθούν. Παραδείγματα περιλαμβάνουν απώλεια γνωστικών ικανοτήτων, όπως μη κατανόηση του τόπου και του χρόνου, εμφάνιση εξασθένησης της μνήμης, ουσιαστικές μεταβολές της διάθεσης, παραισθήσεις και ένα Ι.Ο. μείωση. Το άτομο πρέπει επίσης να παρουσιάζει και άλλους όρους, όπως η αδυναμία συμμετοχής σε καθημερινές δραστηριότητες και κοινωνικές καταστάσεις ή η αδυναμία συγκέντρωσης.

Οργανικές συνθήκες

Αυτιστικές συνθήκες

Βήμα

Ο αυτισμός και οι αναπτυξιακές συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Το άτομο συχνά επιδεικνύει επιλεγμένες επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες και τυπικά έχει προβλήματα με λεκτικές και μη λεκτικές επικοινωνίες. Αυτά τα χαρακτηριστικά περιορίζουν τις καθημερινές δραστηριότητες και την κοινωνική αλληλεπίδραση.

Προϋποθέσεις προσωπικοτήτων

Βήμα

Ένα άτομο παρουσιάζει χαρακτηριστικά προσωπικότητας που είναι ακατάλληλα ή ανελαστικά, τα οποία παρεμβαίνουν σε κοινωνικές ή επαγγελματικές καταστάσεις. Τα γνωρίσματα μπορούν να περιλαμβάνουν την αυτιστική σκέψη, την εχθρότητα, την υποψία, τα θέματα διάθεσης, την παθητικότητα ή την επιθετικότητα ή τις ασταθείς σχέσεις. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν δύσκολη την εκτέλεση κανονικών δραστηριοτήτων ή τη συμμετοχή σε κοινωνικές ρυθμίσεις.

Νοητική υστέρηση

Βήμα

Ένα άτομο θεωρείται νοητικά καθυστερημένο όταν το άτομο έχει χαμηλή πνευματική ικανότητα. Η προϋπόθεση πρέπει να είναι παρούσα πριν από την ηλικία των 22. Ένα άτομο με διανοητική καθυστέρηση μπορεί να μην είναι σε θέση να φροντίζει τις δικές του ανάγκες, όπως το φαγητό ή τον εαυτό του. Το άτομο μπορεί να μην είναι σε θέση να κατανοήσει απλές οδηγίες και μπορεί να έχει περιορισμένες προφορικές ικανότητες ανάλογα με το επίπεδο σοβαρότητας. Το άτομο μπορεί να μην είναι σε θέση να εκτελεί καθημερινές δραστηριότητες.

Συνθήκες που βασίζονται στο άγχος

Βήμα

Συνθήκες όπως οι ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές μπορεί να προκαλέσουν έντονο άγχος καθώς ένα άτομο προσπαθεί να ξεπεράσει τα συμπτώματα. Παραδείγματα περιλαμβάνουν επίμονη ανησυχία, ένταση, παράλογο φόβο, κρίσεις πανικού και ξαφνικό φόβο ή τρομοκρατία. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες εμμονές και καταναγκασμούς. Αυτές οι συμπεριφορές μπορούν να περιορίσουν τις συνήθεις δραστηριότητες και την κοινωνική αλληλεπίδραση.

Συνθήκες σωματοποίησης

Βήμα

Αυτές οι συνθήκες δεν φαίνεται να έχουν οργανική ή φυσιολογική αιτία. Συνήθως η πάθηση περιλαμβάνει σωματικά συμπτώματα που διαρκούν για αρκετά χρόνια, με αποτέλεσμα συχνή χρήση φαρμάκων. Τα γνωρίσματα μπορεί να περιλαμβάνουν προβλήματα όρασης, ομιλίας ή ακοής καθώς και αλλαγές στο συντονισμό και τις αισθήσεις. Το άτομο μπορεί να παρουσιάσει χαρακτηριστικά της ανησυχίας ότι έχει τραυματισμό ή ασθένεια. Αυτή η κατάσταση μπορεί να διαταράξει σοβαρά τις καθημερινές δραστηριότητες και την κοινωνική αλληλεπίδραση.

Συναισθηματικές συνθήκες

Βήμα

Μια συναισθηματική κατάσταση συνήθως θεωρείται έντονες αλλαγές στη διάθεση που περιλαμβάνουν μανιακή ή καταθλιπτική συμπεριφορά. Παραδείγματα των καταθλιπτικών χαρακτηριστικών αυτής της κατάστασης περιλαμβάνουν έντονη απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηριότητες για μεγάλες χρονικές περιόδους, προβλήματα ύπνου, αδυναμία συγκέντρωσης, αισθήματα έλλειψης αξίας ή ενοχής, ψευδαισθήσεις, παράνοια ή αυτοκτονικές σκέψεις. Παραδείγματα των μανιακών χαρακτηριστικών περιλαμβάνουν υπερδραστηριότητα, φουσκωμένη αυτοεκτίμηση, μειωμένη ανάγκη για ύπνο ή διασκέδαση. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να δυσκολέψουν τη συμμετοχή τους στην κανονική δραστηριότητα ή λειτουργία στην κοινωνία.

Εθισμός σε ουσίες

Βήμα

Ορισμένες εθιστικές ουσίες προκαλούν φυσικά προβλήματα, όπως ηπατική και παγκρεατική βλάβη ή επιληπτικές κρίσεις. Οι εθιστικές ουσίες μπορούν επίσης να προκαλέσουν ψυχικές διαταραχές που περιγράφονται σε άλλες ενότητες.

Ψυχωτικές συνθήκες

Βήμα

Συνθήκες όπως η σχιζοφρένεια και η παράνοια είναι παραδείγματα αυτής της κατάστασης. Το άτομο μπορεί να παρουσιάσει ψευδαισθήσεις, αυταπάτες ή κατατονική συμπεριφορά. Το άτομο μπορεί να είναι ασυνάρτητο ή όχι λογικό, απομονωμένο και έχει περιορισμένες δραστηριότητες. Συνήθως, το άτομο θα έχει παρουσιάσει αυτά και άλλα χαρακτηριστικά για ένα ή περισσότερα χρόνια.


Βίντεο: College Students 'Think Freedom is Not a Big Deal'