Σε Αυτό Το Άρθρο:

Καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους, οι ιδιώτες καταρτίζουν δηλώσεις και αποδείξεις για να συμπεριλάβουν στις ετήσιες φορολογικές τους δηλώσεις για να μεγιστοποιήσουν τις πιστώσεις και τις κρατήσεις για τους φόρους τους. Τα έξοδα αυτοκινήτου, είτε επαγγελματικά είτε προσωπικά, μπορούν να αποφέρουν κάποια φορολογική εξοικονόμηση. Οι ετήσιοι φόροι εγγραφής ή ανανέωσης του οχήματος ενδέχεται να είναι επιλέξιμοι ως αμοιβή προσωπικής ιδιοκτησίας με αναλυτικά στοιχεία για ομοσπονδιακές και κρατικές δηλώσεις.

Είναι μια φορολογική αφαίρεση του αυτοκινήτου;: είναι

Τα τέλη εγγραφής αυτοκινήτων ή ανανέωσης αυτοκινήτων μπορεί να είναι επιλέξιμες φορολογικές εκπτώσεις.

Είδη φορολογικών εκπτώσεων

Είναι μια φορολογική αφαίρεση του αυτοκινήτου;: αυτοκινήτου

Τα άτομα μπορούν να αναγράφουν τις φορολογικές ελαφρύνσεις στις ετήσιες ομοσπονδιακές και κρατικές δηλώσεις τους.

Τα άτομα μπορούν να αναγράφουν τις φορολογικές ελαφρύνσεις στις ετήσιες ομοσπονδιακές και κρατικές δηλώσεις τους. Κατηγορίες για τις φορολογικές εκπτώσεις περιλαμβάνουν τα επαγγελματικά έξοδα, τις φιλανθρωπικές εισφορές και τα έξοδα προσωπικής ιδιοκτησίας. Τα έξοδα για ένα εταιρικό αυτοκίνητο, ο φόρος πωλήσεων για ένα καινούργιο αυτοκίνητο και η αξία ενός δωρεμένου οχήματος αναφέρονται στα Πίνακα Γ και Α. Η ετήσια αμοιβή εγγραφής ή ανανέωσης για ένα όχημα μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως φόρος προσωπικής ιδιοκτησίας για ομοσπονδιακή φορολογική αναφορά βάσει ειδικών κριτήρια. Αν το ετήσιο τέλος οχήματος πληροί τα κριτήρια για μια ομοσπονδιακή έκπτωση φόρου ακίνητης περιουσίας, τα άτομα θα πρέπει να ελέγξουν εάν είναι επίσης κρατική έκπτωση.

Προσωπική ιδιοκτησία

Είναι μια φορολογική αφαίρεση του αυτοκινήτου;: φορολογική

Η χρέωση που βασίζεται στην αξία του αυτοκινήτου είναι το ποσό που μπορεί να εκπέσει.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Υπηρεσίας Εσωτερικών Προσόδων (IRS), ο φόρος προσωπικής περιουσίας είναι εκπεστέος αν πρόκειται για κρατικό ή τοπικό φόρο που χρεώνεται σε προσωπικά ακίνητα ετησίως και βασίζεται μόνο στην αξία της προσωπικής περιουσίας. Το IRS χρησιμοποιεί το παράδειγμα ενός ετήσιου τέλους εγγραφής αυτοκινήτου το οποίο περιλαμβάνει την αξία του αυτοκινήτου για τον υπολογισμό του ετήσιου φόρου. Η χρέωση που βασίζεται στην αξία του αυτοκινήτου είναι το ποσό που μπορεί να εκπέσει.

Αναφορά εκπτώσεων

Είναι μια φορολογική αφαίρεση του αυτοκινήτου;: αυτοκινήτου

Τα διαφορετικά κράτη χρεώνουν διαφορετικές αμοιβές που μπορεί να επηρεάσουν την έκπτωση.

Τα άτομα που υποβάλλουν χωριστά φόρους αναφέρουν εκπτώσεις φόρου αυτοκινήτων στο Πρόγραμμα Α. Σύμφωνα με την Kiplinger, "Κάθε αμοιβή που πληρώνετε για την ταξινόμηση του οχήματός σας εκπίπτει στο Πρόγραμμα Α ως φόρος προσωπικής ιδιοκτησίας, αν το τέλος βασίζεται σε ένα ποσοστό της αξίας του οχήματος." Τα κράτη όπως η Καλιφόρνια και η Μινεσότα υπολογίζουν ένα μέρος της αξίας του οχήματος ως φόρο ή τέλος, το οποίο εμπίπτει στο κριτήριο της έκπτωσης φόρου προσωπικής ιδιοκτησίας. Άλλα κράτη, όπως το Illinois, χρεώνουν μια κατ 'αποκοπή αμοιβή για την ταξινόμηση και την ανανέωση του οχήματος, επομένως αυτά τα τέλη δεν μπορούν να θεωρηθούν κρατήσεις φόρου προσωπικής ιδιοκτησίας. Οι κρατικές φορολογικές δηλώσεις χρησιμοποιούν υπολογισμούς από ομοσπονδιακές μορφές, έτσι μια ομοσπονδιακή έκπτωση μπορεί να μεταφερθεί στην αντίστοιχη κρατική μορφή.

Εύρεση του ποσού που μπορεί να αφαιρεθεί

Είναι μια φορολογική αφαίρεση του αυτοκινήτου;: είναι

Ο δικτυακός τόπος της Nevada DMV σας επιτρέπει να εισάγετε τον αριθμό του πιάτου και το όνομα του κατόχου σας για να δείτε τις ισχύουσες χρεώσεις υπηρεσιών και φόρους για τη φορολογική σας δήλωση.

Ορισμένα κράτη που δέχονται τα τέλη εγγραφής ή ανανέωσης αυτοκινήτων, όπως οι αναγραφόμενες παρακρατήσεις επί των κρατικών φόρων εισοδήματος, προσδιορίζουν το επιτρεπόμενο ποσό στο ετήσιο έντυπο ανανέωσης και παρέχουν έναν πόρο στους ιδιοκτήτες να ελέγξουν το επιτρεπόμενο ποσό για ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Για παράδειγμα, ο ιστότοπος για το Nevada DMV προσφέρει μια ιστοσελίδα για τους ιδιοκτήτες να εισαγάγουν την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και το όνομα του κατόχου τους για να δουν τις εφαρμοζόμενες αμοιβές υπηρεσιών και φόρους για φορολογικές δηλώσεις.


Βίντεο: Γιάννης Πλούταρχος - Σπασμένη Καρδιά | Official Video Clip