Σε Αυτό Το Άρθρο:

Τα διανυθέντα χιλιόμετρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φοροαπαλλαγή για τους φορολογούμενους που επιλέγουν να μην αφαιρούν τα λειτουργικά έξοδα που απαιτούνται για το όχημά τους κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους. Τα ποσοστά χιλιομέτρων αλλάζουν ετησίως και είναι διαφορετικά για κάθε τύπο επιχείρησης που διεξάγετε, όπως τα μίλια που κινούνται για φιλανθρωπικούς, εργασιακούς και ιατρικούς λόγους. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Εισοδημάτων (IRS) απαιτεί από τους φορολογούμενους να τηρούν επαρκή αρχεία που να αποδεικνύουν το χιλιόμετρο που καθοδηγείται για κάθε είδος αποζημίωσης χιλιομέτρων. Η απόσταση σε μίλια μπορεί να εκπέσει μόνο για τους αυτοαπασχολούμενους φορολογούμενους ή τους φορολογούμενους που αναγράφουν τις εκπτώσεις.

Πώς να γράψετε off χιλιόμετρα για τους φόρους: φόρους

Διατηρήστε ένα αρχείο καταγραφής χιλιομέτρων για να τεκμηριώσετε τα έξοδά σας στο IRS.

Βήμα

Προσδιορίστε τα μίλια που οδήγησες κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους για κάθε είδος δαπάνης διανυόμενου χιλιομέτρου που σας επιτρέπεται να αφαιρέσετε: επιχειρηματικές, ιατρικές και φιλανθρωπικές.

Βήμα

Υπολογίστε τον αριθμό των μιλίων που οδηγείται για κάθε τύπο εξόδου και πολλαπλασιάστε τα χιλιόμετρα σας με την τρέχουσα κανονική τιμή. Από το 2012, τα βασικά ποσοστά διανυθέντων χιλιομέτρων για επιχειρηματικά μίλια είναι $.55.5 ανά μίλι, $.23 ανά μίλι για ιατρικούς ή κινητικούς λόγους και $.14 ανά μίλι για φιλανθρωπικές υπηρεσίες. Για το 2013, τα ποσοστά είναι $.56.5 για χιλιόμετρα επιχειρήσεων, $.24 για ιατρικούς ή κινητούς σκοπούς και $.14 για φιλανθρωπικά χιλιόμετρα.

Βήμα

Καταχωρίστε τα ποσά των ιατρικών, φιλανθρωπικών και επιχειρηματικών σας διανυθέντων χιλιομετρικών δαπανών στο Πρόγραμμα Α. Τα ιατρικά διανυθέντα χιλιόμετρα εγγράφονται στη γραμμή 1 του Προγράμματος Α και τα έξοδα κοινωφελών χιλιομετρικών γραμμών στη γραμμή 16. Τα μίλια που οδηγούνται για τη δουλειά σας εγγράφονται στη γραμμή 21 του Προγράμματος Α.

Βήμα

Καταχωρίστε τις διανυθέντες χιλιομετρικές αποστολές σας εάν είστε αυτοαπασχολούμενοι στη γραμμή 9 του Παραρτήματος Γ ή στη γραμμή 5 του Προγράμματος C-EZ.


Βίντεο: