Σε Αυτό Το Άρθρο:

Η επιτυχής έκκληση για έξωση είναι δυνατή, αλλά μόνο εάν έχετε μια υπόθεση που βασίζεται στον νόμο του ενοικιαστή στο κράτος σας. Η διερεύνηση των νόμιμων δικαιωμάτων του ενοικιαστή μπορεί να αποτελέσει πρόκληση επειδή οι νόμοι διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την πόλη και το κράτος. Η βασική τακτική για την απόκτηση έφεσης είναι να αποδείξει ότι ο ιδιοκτήτης δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του που προβλέπονται από τη μίσθωση ή ότι το ενοίκιο αυξήθηκε άδικα ή αντίθετα με τους τοπικούς νόμους.

Μικρή κατοικία με κλειδαριά και κλειδί

Βήμα

Συγκεντρώστε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με το διαμέρισμά σας. Δημιουργήστε αντίγραφα της αρχικής σύμβασης μίσθωσης. Αποθηκεύστε και οργανώστε όλες τις επιστολές που λάβατε από τον ιδιοκτήτη, την εταιρεία διαχείρισης ή τους νόμιμους εκπροσώπους. Εάν καταθέσατε καταγγελίες σχετικά με το διαμέρισμα σε κυβερνητικούς οργανισμούς, κρατήστε αντίγραφα αυτού του υλικού στο χέρι για να το δείξετε στο δικαστήριο.

Βήμα

Ερευνήστε τους νόμους ιδιοκτητών-μισθωτών στην πολιτεία σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους πόρους που παρέχονται από το τμήμα στέγασης και αστικής ανάπτυξης (HUD) για να βρείτε συνδέσμους με πληροφορίες σχετικά με τους κρατικούς και τους τοπικούς νόμους. Τα αστικά κέντρα έχουν συχνά διαφορετικούς νόμους ενοικίασης από ό, τι τα κράτη που τις περιέχουν.

Βήμα

Εξετάστε τη σύναψη ενός δικηγόρου με δικαιώματα ενοικιαστή. Αποφύγετε να εργάζεστε με μια υπηρεσία προστασίας από έξωση ή μεγαλύτερη εταιρεία, δεδομένου ότι οι εταιρείες αυτές δεν υποχρεούνται από το νόμο να παρακολουθούν πραγματικά τα συμφέροντα των πελατών. Ένας δικηγόρος που προσλαμβάνετε απευθείας θα είναι πιο πιθανό να βοηθήσει την έκκλησή σας αποτελεσματικά. Ο νόμος ιδιοκτητών-μισθωτών μπορεί να είναι εξαιρετικά περίπλοκος.

Βήμα

Παρακολουθήστε όλες τις ημερομηνίες των δικαστηρίων για την έφεσή σας. Αν δεν παρευρεθείτε στις ημερομηνίες του δικαστηρίου σας, υπάρχει μια καλή πιθανότητα ότι θα υπάρξει μια ερήμην κρίση εναντίον σας. Υποστηρίξτε την έκκλησή σας όσον αφορά τον νόμο του εκμισθωτή-ενοικιαστή στην περιοχή σας. Τα συναισθηματικά επιχειρήματα δεν θα σας κερδίσουν την επιείκεια εάν η θέση σας δεν υποστηρίζεται από το νόμο. Τα συνηθισμένα παραδείγματα επιτυχών εκτοξευτικών εκκλήσεων περιλαμβάνουν άδικες αυξήσεις ενοικίου, ανεπιθύμητες ειδοποιήσεις για έξωση, απόδειξη οικιακής κατοικίας εξαιτίας ζημιών από παρασιτώσεις, έλλειψη θερμότητας ή αργού χρόνου απόκρισης για κρίσιμες επισκευές στο σπίτι. Παρέχετε στο δικαστήριο έγγραφα που υποστηρίζουν τα επιχειρήματά σας.

Βήμα

Δημιουργήστε όσα κατάλληλα επιχειρήματα θεωρείτε χρήσιμα για την έκκλησή σας. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες δεν είναι προετοιμασμένοι για την πολυπλοκότητα της διαδικασίας απομάκρυνσης και κάνουν πολλά λάθη στο να το πράξουν. Μια επιτυχημένη έκκληση μπορεί να προστατεύσει την πιστωτική σας έκθεση και να εξασφαλίσει την ασφάλεια της κατοικίας σας.


Βίντεο: