Σε Αυτό Το Άρθρο:

Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα 401k ως εξασφάλιση. Το 401k επενδυτικό όχημα είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να εξοικονομήσετε χρήματα για συνταξιοδότηση και να επενδύσετε στο χρηματιστήριο. Επειδή είναι τα χρήματά σας, στα περισσότερα 401k σχέδια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα 401k ως εξασφάλιση για να λάβετε ένα δάνειο σε περιόδους ανάγκης.

Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα 401k ως Εγγυητή Γυναίκα παίρνοντας παρτίδα εκατό λογαριασμών δολαρίων

Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα 401k ως εξασφάλιση

Βήμα

Επαληθεύστε το ποσό των χρημάτων που έχετε στο λογαριασμό συνταξιοδότησης 401k. Το ποσό των χρημάτων που έχετε στο λογαριασμό είναι ανάλογο με το μέγεθος του δανείου που μπορείτε να λάβετε όταν χρησιμοποιείτε 401k ως εξασφάλιση.

Βήμα

Καθορίστε το λόγο του δανείου με ασφάλεια 401k. Υπάρχουν εξαιρετικές δυσκολίες που θα σας επιτρέψουν να δανειστείτε περισσότερα χρήματα έναντι του υπολοίπου του λογαριασμού συνταξιοδότησης 401k. Αυτοί οι λόγοι είναι η αγορά κατοικίας, η πρόληψη εκτοπισμού στο σπίτι, η επισκευή στο σπίτι σε περίπτωση καταστροφής, τα έξοδα κηδείας, τα έξοδα κολλεγίων και τα ιατρικά έξοδα που δεν καλύπτονται από ασφάλιση.

Βήμα

Συζητήστε με τον αντιπρόσωπό σας 401k σχετικά με τους μεμονωμένους όρους του δανείου και λάβετε τα απαραίτητα χαρτιά για το δάνειο. Κάθε εταιρεία μπορεί να έχει διαφορετικούς κανόνες για τη χρήση του 401k ως εγγύηση, αλλά οι περισσότερες είναι τυποποιημένες.

Βήμα

Αποφασίστε ακριβώς πόσα χρήματα χρειάζεστε για να δανειστείτε στα 401k. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τους όρους και τις προϋποθέσεις του δανείου πριν αποφασίσετε το ποσό του δανείου.

Βήμα

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και επιστρέψτε τα έντυπα αυτά στον υπεύθυνο διαχείρισης 401k της εταιρείας σας.


Βίντεο: