Σε Αυτό Το Άρθρο:

Η μεταβίβαση των πράξεων ιδιοκτησίας στο Οχάιο από ένα άτομο σε άλλο μπορεί να γίνει αρκετά γρήγορα με τη βοήθεια μιας αξίωσης παύσης ή εγγύησης. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο πράξεων αποτελεί εγγύηση. Η πράξη παύσης της μεταβίβασης μεταβιβάζει την κυριότητα, αλλά δεν εγγυάται ότι δεν υπάρχει άλλο μέρος που να διεκδικεί την ιδιοκτησία. Μια πράξη εγγύησης παρέχει μια υπόσχεση ότι καμία άλλη οντότητα δεν μπορεί να διεκδικήσει την ιδιοκτησία. Μπορείτε να επιλέξετε μία από αυτές τις επιλογές.

Πώς να μεταφέρετε μια πράξη στο Οχάιο: πράξεων

Η μεταβίβαση της πράξης μετακινεί την ιδιοκτησία ή προσθέτει την ιδιοκτησία μιας ιδιοκτησίας.

Βήμα

Μεταβείτε στο Τμήμα Μεταβιβάσεων Έργων για να λάβετε ένα έντυπο μεταβίβασης για ένα συμβόλαιο τερματισμού αξίωσης ή πράξη εγγύησης. Αυτό το τμήμα βρίσκεται συνήθως στα γραφεία της κυβέρνησης του νομού ή στο δικαστήριο του νομού, όπου διατηρούνται αρχεία ιδιοκτησίας. Αν δεν είστε σίγουροι για το πού να πάτε, καλέστε τον κύριο τηλεφωνικό αριθμό της κυβέρνησης του νομού που είναι εγγεγραμμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο και ρωτήστε πού εντοπίζεται το Τμήμα Μεταβιβάσεων.

Βήμα

Πάρτε τη μορφή, μαζί με το πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζεται το ακίνητο, σε συμβολαιογράφο. Συμπληρώστε τη φόρμα με τις πληροφορίες ιδιοκτησίας και τα προσωπικά σας στοιχεία μπροστά από τον συμβολαιογράφο. Ο συμβολαιογράφος πρέπει να υπογράψει το έγγραφο και να επισυνάψει τη σφραγίδα του.

Βήμα

Πάρτε το έντυπο πίσω στο Τμήμα Μεταβίβασης της Πράξης και μεταβείτε στο County Auditor. Το έντυπο θα εξεταστεί από τον ελεγκτή για να βεβαιωθεί ότι έχει συμπληρωθεί σωστά και ότι οι πληροφορίες θα καταγραφούν. Ανάλογα με τον νομό, αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, χαρτογραφικών αρχείων ή και των δύο.

Βήμα

Πληρώστε τα τέλη που σχετίζονται με τη μεταφορά. Στο Οχάιο, υπάρχει ένα τέλος για την εγγραφή, καθώς και ένα τέλος φόρου που βασίζεται στην τιμή πώλησης.


Βίντεο: Aristotle & Virtue Theory: Crash Course Philosophy #38