Σε Αυτό Το Άρθρο:

Εάν χρησιμοποιείτε ένα Casio MS-80TE για τον υπολογισμό των φόρων, είναι φυσικά σημαντικό να γνωρίζετε πώς να αλλάξετε το ρυθμό με τον οποίο υπολογίζονται, σε περίπτωση αλλαγής του φορολογικού συντελεστή ή μετάβασης σε τόπο με διαφορετικό συντελεστή.

Πώς να ορίσετε τον συντελεστή φορολογίας σε έναν υπολογιστή Casio Ms-80Te: αλλάξετε

Μην ξεχάσετε να αλλάξετε τον φορολογικό συντελεστή στη μνήμη της αριθμομηχανής σας.

Ορισμός φορολογικού συντελεστή

Βήμα

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "Set%" μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "SET 0" στην οθόνη.

Βήμα

Πατήστε το πλήκτρο "TAX +". Η οθόνη θα εμφανίζει τώρα "TAX SET%" και τον τρέχοντα φορολογικό συντελεστή.

Βήμα

Εισάγετε το νέο ποσοστό φόρου.

Βήμα

Πατήστε "SET%".


Βίντεο: