Σε Αυτό Το Άρθρο:

Μπορείτε να αναφέρετε μια διεφθαρμένη εταιρεία στο Better Business Bureau, στην Federal Trade Commission ή στον γενικό εισαγγελέα του κράτους σας. Αν και δεν έχετε εγγυημένη ανακούφιση ή αποζημίωση για τυχόν απώλειες, οι οργανισμοί θα διερευνήσουν τις αξιώσεις σας και ενδέχεται να λάβουν μέτρα κατά της εταιρείας.

Καταγγελίες της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου επιβάλλει νόμους που σχετίζονται με επιχειρηματικές πρακτικές. Εάν αισθάνεστε ότι μια εταιρεία έχει κάνει κάτι παράνομο, μπορείτε να υποβάλετε μια αναφορά FTC online στο FTCComplaintAssistant.gov. Μπορείτε επίσης να καλέσετε το 877-FTC-HELP για να καταθέσετε το παράπονό σας. Αν και η FTC δεν μπορεί να επιλύσει το μεμονωμένο παράπονό σας, η καταγγελία σας θα μπορούσε να προκαλέσει έρευνα.

Γενικός εισαγγελέας

Καταθέστε μια καταγγελία στον γενικό εισαγγελέα του κράτους σας. Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα θα εξετάσει διεξοδικά τις λεπτομέρειες και θα προσπαθήσει να επιλύσει το πρόβλημα. Ένα αντίγραφο της καταγγελίας σας θα αποσταλεί στην εταιρεία με αίτημα απάντησης. Εάν η εταιρεία δεν ανταποκριθεί εντός επαρκούς χρονικού διαστήματος, μπορούν να αναληφθούν περαιτέρω ενέργειες. Ο γενικός εισαγγελέας δεν μπορεί να εγγυηθεί την επίλυση, αλλά προσφέρει υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

Καλύτερο Γραφείο Επιχειρήσεων

Μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία στο Γραφείο Καλύτερης Επιχειρήσεων στο BBB.org. Η καταγγελία σας θα υποβληθεί σε επεξεργασία από το τοπικό γραφείο του γραφείου, συνήθως στο κράτος όπου βρίσκεται η εταιρεία. Σύμφωνα με το Προεδρείο, περίπου το 70% των καταγγελιών που έχουν κατατεθεί μαζί του έχουν επιλυθεί. Επειδή οι καταναλωτές συχνά ελέγχουν τη βαθμολογία μιας επιχείρησης για το Better Business Bureau, οι εταιρείες είναι συχνά πρόθυμες να επιλύσουν καταγγελίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη βαθμολογία και τη φήμη τους.


Βίντεο: