Σε Αυτό Το Άρθρο:

Όταν έχετε εξαπατηθεί ή απογοητευτεί από κακή επιχειρηματική συμπεριφορά, έχετε προσφυγή. Εάν οι κλιμάκωση των αναφορών και των καταγγελιών εσωτερικά δεν λάβει κάποια ενέργεια, οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται σε οργανισμούς και οργανισμούς προστασίας των καταναλωτών για υποστήριξη. Οι απογοητευμένοι πελάτες μπορούν επίσης να αναφέρουν κακές εμπειρίες σχετικά με τους ιστοτόπους αξιολόγησης επιχειρήσεων και αξιολόγησης.

Όμορφη νεαρή γυναίκα ψώνια σε ένα παντοπωλείο

Εικόνα ενός καταναλωτή.

Βήμα

Αναφέρετε την κακή συμπεριφορά στα στελέχη της εταιρείας. Είναι πιθανό, ακόμη και πιθανό, ότι τα υψηλότερα επίπεδα διαχείρισης δεν γνωρίζουν την έκταση της συμπεριφοράς στα τοπικά καταστήματα και καταστήματα. Βρείτε τη διεύθυνση της εταιρικής έδρας στην ιστοσελίδα της εταιρείας ή σε διαφημιστικό υλικό. Γράψτε μια επιστολή που περιγράφει τη συμπεριφορά, απευθυνθείτε στην Εξουσιοδοτημένη Εξυπηρέτηση Πελατών και στείλτε την με πιστοποιημένο ταχυδρομείο.

Βήμα

Αναφέρετε τα περιστατικά σε μια ομάδα υπεράσπισης των καταναλωτών. Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν συνήθως να κλιμακώσουν τις διαφορές και τις ανησυχίες τους πιο γρήγορα από ό, τι ο μέσος καταναλωτής. Για παράδειγμα, οργανώσεις όπως το Γραφείο Καλύτερης Επιχειρηματικότητας μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες σχετικά με τοπικές και εθνικές επιχειρήσεις. Να προσφέρετε στον οργανισμό συμβάσεις, συμφωνίες, αντίγραφα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Βήμα

Ενημερώστε τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες για το πρόβλημα. Ανάλογα με την εν λόγω επιχείρηση, ενδέχεται να υπάρχει κρατικός ή ομοσπονδιακός παρατηρητής που θα ρυθμίζει το παράπονο του επαγγέλματος και των πεδίων. Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες σχετικά με δικηγόρους, πιστοποιημένους δημόσιους λογιστές και εταιρείες κοινής ωφέλειας με κρατικές υπηρεσίες σε ορισμένες περιοχές. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου απευθύνει καταγγελίες σχετικά με εταιρείες τηλεπικοινωνιών και εταιρείες παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο. Όπως θα κάνατε με τους οργανισμούς υπεράσπισης των καταναλωτών, παρέχετε οποιεσδήποτε αποδείξεις που έχετε στηρίζει τις ανησυχίες σας.

Βήμα

Σχεδιάστε μια έντιμη αναθεώρηση της εταιρείας και δημοσιεύστε την σε ιστότοπους αναθεώρησης των καταναλωτών, ιστότοπους αξιολόγησης και κοινωνικά μέσα ενημέρωσης. Παρόλο που δεν είναι μια παραδοσιακή μέθοδος για την προσφυγή, μπορείτε να προειδοποιήσετε άλλους καταναλωτές για κακή συμπεριφορά και ίσως να τους εξοικονομήσετε κάποια θλίψη. Αρκετές αρνητικές κριτικές μπορούν να περιορίσουν σοβαρά νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Για το λόγο αυτό, πολλές επιχειρήσεις θα ακολουθήσουν γρήγορα την αναθεώρησή σας για να προσπαθήσουν να αποκαταστήσουν.


Βίντεο: