Σε Αυτό Το Άρθρο:

Μια εισφορά τραπεζικού λογαριασμού είναι μια απόφαση που τοποθετείται εναντίον των αποταμιεύσεων και των κερδών σας από έναν πιστωτή. Μερικοί πιστωτές έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τους πόρους σας παρέχοντας μια εισφορά, η οποία θα αναγκάσει ένα σχέδιο πληρωμής με την εξαναγκαστική εξόρυξη πόρων από έναν τραπεζικό λογαριασμό. Αυτό γενικά συμβαίνει μόνο όταν ένα χρέος είναι ουσιαστικό και σοβαρά παραβατικό.

Βήμα

Προσδιορίστε την πηγή της εισφοράς. Ένα καλό μέρος για να ξεκινήσετε είναι με την τράπεζά σας. Ο πιστωτής πρέπει να ειδοποιεί το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ότι καταβάλλει εισφορά σε έναν από τους λογαριασμούς του. Μιλήστε με έναν εκπρόσωπο της τράπεζας που χειρίζεται λογαριασμούς. Βεβαιωθείτε ότι μόλις έχετε το όνομα του πιστωτή, θα καθορίσετε την πηγή αυτής της εισφοράς - ο πιστωτικός φορέας θα μπορούσε να είναι πράγματι ένας οργανισμός συλλογής και επομένως ένα όνομα επιχείρησης άγνωστο σε εσάς.

Βήμα

Βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός είναι πράγματι καθυστερημένος. Εάν η εισφορά είχε τοποθετηθεί λανθασμένα και ο λογαριασμός έχει καταβληθεί, έχετε όχι μόνο το δικαίωμα να παραπονεθείτε για να αφαιρέσετε την εισφορά, αλλά μπορείτε επίσης να καταθέσετε αγωγή για απώλεια κεφαλαίων. Ελέγξτε όλα τα οικονομικά έγγραφα για να βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός είναι παραβατικός.

Βήμα

Επικοινωνήστε με την επιχείρηση που έχει τοποθετήσει την εισφορά στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Ένας πιστωτής θα καταβάλει την εισφορά επειδή έχει εξαντλήσει όλες τις άλλες μεθόδους για να εισπράξει το χρέος. Επικοινωνώντας με τον δανειστή και συζητώντας ένα σχέδιο πληρωμής, ενδέχεται να είναι διατεθειμένοι να καταργήσουν την εισφορά και, αντίθετα, να συμμορφωθούν με ένα σχέδιο πληρωμής που έχετε επεξεργαστεί.

Βήμα

Αρχειοθέτηση πτώχευσης. Αυτή η διαδικασία, ενώ είναι επιζήμια για την πίστωσή σας, τελικά θα καταργήσει την εισφορά. Ένας δικαστής πτώχευσης θα καθορίσει τα περιουσιακά σας στοιχεία και θα αποδώσει αξία στα εκκρεμή χρέη και θα δημιουργήσει ένα σχέδιο αποπληρωμής με βάση την αξία σας. Αυτή η επιλογή, έστω και ως έσχατη λύση, είναι η προστασία που έχουν οι καταναλωτές ενάντια σε αόριστες προσπάθειες συλλογής, όπως οι εισφορές από τραπεζικούς λογαριασμούς.


Βίντεο: Σχτετικά με το Weekdeals.gr | Τι προσφέρει στον επισκέπτη