Σε Αυτό Το Άρθρο:

Η αναχρηματοδότηση σύμβασης γης ή συμφωνίας για πράξη είναι αρκετά απλή. Ωστόσο, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Ένα σύμβαση γης λειτουργεί ακριβώς όπως ένα συνηθισμένο τραπεζικό δάνειο, εκτός από τις πληρωμές που γίνονται σε ιδιώτη ή ομάδα ανθρώπων αντί για τράπεζα. Με την αναχρηματοδότηση, η σύμβαση γης αντικαθίσταται από τραπεζικό δάνειο και ο πωλητής του ακινήτου καταβάλλεται ό, τι οφείλει στη συμφωνία για την πράξη. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν για να γίνουν συμβάσεις γης, προκειμένου οι περισσότερες τράπεζες να τους πληρώσουν με νέα δάνεια.


Βίντεο: