Σε Αυτό Το Άρθρο:

Η εκτίμηση του εάν ένα απόθεμα ή ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αξίζει την επένδυση μπορεί να είναι μια χρονοβόρα, αναλυτική διαδικασία. Η μάθηση για το πώς να διαβάζεις και να κατανοείς τις αξιολογήσεις Morningstar, ωστόσο, μπορεί να κάνει αυτό το έργο πολύ πιο εύκολο. Από το 1985, η Morningstar έχει αποτιμήσει μετοχές και κεφάλαια για να βοηθήσει τους επενδυτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις τους. Πολλές οικονομικές τοποθεσίες Web χρησιμοποιούν τις αξιολογήσεις Morningstar όταν δίνονται αναφορές μετοχών, αλλά μπορείτε πάντα να βρείτε τη βαθμολογία για ένα απόθεμα ή ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με την επίσκεψη στο δικτυακό τόπο του Morningstar.

Διαβάστε μια αξιολόγηση Morningstar για τα Αμοιβαία Κεφάλαια

Βήμα

Εντοπίστε την αξιολόγηση Morningstar για το ταμείο σας. Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην εύρεση του, το καλύτερο μέρος για να δείτε είναι στην τοποθεσία Morningstar στο Web (δείτε τους παρακάτω πόρους).

Βήμα

Μάθετε πώς αναφέρονται οι αξιολογήσεις Morningstar. Τα κεφάλαια βαθμολογούνται με κλίμακα από 1 έως 5 και βασίζονται στις επιδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου σε σχέση με παρόμοια κεφάλαια. Για να λάβετε το τελικό σημείο δεδομένων, η Morningstar προσαρμόζεται για τους κινδύνους και τις χρεώσεις πώλησης.

Βήμα

Προσδιορίστε αν το ταμείο σας έχει πολλές αξιολογήσεις. Δεν είναι ασυνήθιστο τα χρήματα να έχουν αξιολογήσεις για έως 3 χρονικές περιόδους (3, 5 και 10 έτη), οι οποίες στη συνέχεια συνδυάζονται για να παράγουν συνολική βαθμολογία.

Διαβάστε μια αξιολόγηση Morningstar για αποθέματα

Βήμα

Αναζητήστε την τοποθεσία Web της Morningstar για το απόθεμα. Εάν γνωρίζετε ήδη τον αριθμό του τραπεζογραμματίου του αποθέματος, μπορείτε να τον εισαγάγετε στο πλαίσιο αναζήτησης. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να αναζητήσετε ένα απόθεμα κατά όνομα εταιρείας.

Βήμα

Βρείτε και εξετάστε τη βαθμολογία για το απόθεμά σας, η οποία βασίζεται σε ένα συνδυασμό της τρέχουσας αγοραίας αξίας του αποθέματος και του τι θεωρεί η Morningstar ως μια δίκαιη αγοραία αξία. Οι αξιολογήσεις για τα αποθέματα προσαρμόζονται ανάλογα με τον κίνδυνο.

Βήμα

Συγκρίνετε τις αξιολογήσεις Morningstar για μερικές μετοχές για να καθορίσετε ποια θα ταιριάζει καλύτερα στις επενδυτικές ανάγκες και τους στόχους σας.

Βήμα

Εξετάστε το επίπεδο κινδύνου που είστε διατεθειμένοι να κάνετε με τις επενδύσεις σας. Τα αποθέματα με αξιολογήσεις πέντε αστέρων αναμένεται να προσφέρουν στους επενδυτές καλύτερη απόδοση από τα αποθέματα με αξιολογήσεις ενός αστεριού.


Βίντεο: