Σε Αυτό Το Άρθρο:

Μην ανοίξετε ένα λογαριασμό περιθωρίου σε ένα μεσιτικό γραφείο και δεν θα υποβληθείτε σε πιστωτικό έλεγχο. Οι μόνες πληροφορίες που θα αναζητήσουν μια μεσιτεία όταν ανοίγετε έναν κανονικό λογαριασμό μαζί τους είναι εάν έχετε έναν έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό και έναν αριθμό κοινωνικής ασφάλισης. Εάν υποβάλετε αίτηση για λογαριασμό περιθωρίου, ο μεσίτης θα διενεργήσει έλεγχο πίστωσης σε σας, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις θα εγκριθείτε ακόμα και αν έχετε μια φοβερή πιστοληπτική ικανότητα.

Μεσίτης αποθεμάτων με σταυρωμένα δάχτυλα

Βήμα

Βεβαιωθείτε ότι έχετε έναν έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό προτού επιχειρήσετε να ανοίξετε ένα λογαριασμό μεσιτείας. Εφόσον παρέχετε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την τραπεζική και προσωπική ταυτότητα στο μεσιτικό σας γραφείο, δεν υπάρχει πιθανότητα να έχετε κάποιο πρόβλημα ανοίγοντας έναν λογαριασμό.

Βήμα

Καταθέστε χρήματα στο λογαριασμό μεσιτείας από τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Πληρώστε όλα τα σχετικά τέλη όταν το κάνετε. Η εταιρεία μεσιτείας θα ελέγξει την κατάστασή σας με το ChexSystems, αλλά δεν θα εκτελέσει έλεγχο πίστωσης στο αρχείο σας.

Βήμα

Επενδύστε σε μετοχές χρησιμοποιώντας τα κεφάλαια στο λογαριασμό μεσιτείας σας. Η μεσιτεία σας δεν θα σας αρνηθεί τη χρήση των αποθεμάτων σας λόγω κακής πιστοληπτικής ικανότητας. Εάν όμως εκδοθεί απόφαση εναντίον σας λόγω χρεών, ωστόσο, οι πιστωτές σας ενδέχεται να είναι σε θέση να κατασχέσουν ή να γαρνίρουν μερίδια του λογαριασμού σας μεσιτείας.

Βήμα

Σκεφτείτε να επιχειρήσετε να ανοίξετε ένα λογαριασμό περιθωρίου ακόμα και αν έχετε κακή πιστοληπτική ικανότητα. Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές με περιθώριο, η εταιρεία μεσιτείας ενδιαφέρεται γενικά μόνο αν έχετε διαθέσιμα κεφάλαια για να τα εξοφλήσετε εάν λάβετε μια κλήση περιθωρίου. Ο χρηματιστής θα ελέγξει την πιστοληπτική σας ικανότητα, αλλά είναι συνήθως απλώς μια διατύπωση. Οι σπουδαστές δεν επιτρέπεται να ανοίγουν λογαριασμούς περιθωρίου.


Βίντεο: Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Αριστεία σε Κάθε Βήμα