Σε Αυτό Το Άρθρο:

Ο νόμος για την προστασία των πιστωτικών καρτών έχει πολλές διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών από τις ξαφνικές μεταβολές των επιτοκίων και τους ανακουφίζει από τις αυξήσεις των επιτοκίων του μήνα του μέλιτος. Αλλά οι άσχημες συνέπειες έχουν έρθει μαζί με αυτό, πριν περάσει ο νόμος περί προστασίας πιστωτικών καρτών, εταιρείες πιστωτικών καρτών, προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες, να αυξηθούν τα επιτόκια και να επιβληθούν αμοιβές μπροστά από το νόμο. Για τους καταναλωτές που αγωνίζονται με χρέη πιστωτικών καρτών, υπάρχουν επιλογές για την αποδοτικότερη απόσβεση των υπολοίπων, όπως η δέσμευση πληρωμών τόκων για την επικέντρωση στον κύριο.

Πώς να παγώσετε τις πληρωμές τόκων σε πιστωτικές κάρτες: καρτών

Καταψύξτε τις πληρωμές τόκων σε πιστωτικές κάρτες.

Πώς να παγώσετε τις πληρωμές τόκων σε πιστωτικές κάρτες: πιστωτικές

Επικοινωνήστε με τον εκδότη της πιστωτικής σας κάρτας.

Επικοινωνήστε με την εταιρεία πιστωτικών καρτών και ζητήστε πλήρη ανάλυση του βασικού υπολοίπου, της εκτίμησης των επιτοκίων και των τελών που σχετίζονται με τα δικαιώματα κάρτας (όπως τα ετήσια τέλη και τα τέλη που υπερβαίνουν τα όρια). Αυτή η δήλωση καθώς εφαρμόζεται στην εξασφαλιζόμενη πίστωση είναι γνωστή ως δήλωση απόδοσης. Εάν η εταιρεία δεν παρέχει μια τέτοια υπηρεσία, οι περισσότερες από αυτές τις πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στην μηνιαία δήλωση.

Πώς να παγώσετε τις πληρωμές τόκων σε πιστωτικές κάρτες: πιστωτικές

Τηλεφωνήστε στην εταιρεία πιστωτικών καρτών.

Τηλεφωνήστε στην εταιρεία πιστωτικών καρτών και ζητήστε να μιλήσετε με έναν επόπτη ή διευθυντή. Ρωτήστε τους αν θα εξετάσουν το ενδεχόμενο προσωρινής δέσμευσης πληρωμών τόκων. Εξηγήστε γιατί υποβάλλετε το αίτημα, για παράδειγμα, εάν έχετε μείνει άνεργος ή έχετε μια ασθένεια που δεν θα σας επιτρέψει να εργαστείτε. Εάν είστε ήδη πίσω από τις πληρωμές ή σκέφτεστε την πτώχευση, θα προσπαθήσουν να φιλοξενήσουν για να συλλέξουν.

Πώς να παγώσετε τις πληρωμές τόκων σε πιστωτικές κάρτες: τόκων

Γράψτε μια επιστολή που ζητά την κατάργηση του ενδιαφέροντος.

Γράψτε μια επιστολή προς την εταιρεία πιστωτικών καρτών ζητώντας να παγώσει το επιτόκιο, ώστε να μπορείτε να εξοφλήσετε το υπόλοιπο. Συμπεριλάβετε το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό λογαριασμού, το όνομα και τη διεύθυνσή σας. Επίσης, συμπεριλάβετε το όνομα του ατόμου με το οποίο μιλήσατε και ζητήστε επανεξέταση του παγώματος. Ζητήστε να απαντήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με εγκριτική απόφαση και οδηγίες πληρωμής.


Βίντεο: