Σε Αυτό Το Άρθρο:

Η Καλιφόρνια επιβάλλει προοδευτικό φόρο εισοδήματος με έξι ποσοστά, που κυμαίνονται από 1% έως 12,3%. Το κράτος χρεώνει επιπλέον 1% επί του φορολογητέου εισοδήματος ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων ή περισσότερο. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων ήταν ο μεγαλύτερος συντελεστής για το γενικό ταμείο του κράτους εδώ και χρόνια, που περιλαμβάνει σχεδόν το 50% των εσόδων τα τελευταία χρόνια. Η ημερομηνία λήξης για την υποβολή φόρου εισοδήματος στην Καλιφόρνια είναι η 15η Απριλίου. Εάν δεν καταβάλετε έγκαιρα τους φόρους σας, θα χρεωθείτε με ποινή καθυστέρησης πληρωμής, καθώς και τόκους επί του συνόλου των οφειλόμενων φόρων και ενδεχομένως της ποινής.

Καλώς ήλθατε στο σήμα Καλιφόρνιας

Καταχώριση καθυστερημένων φορολογικών δηλώσεων στην Καλιφόρνια

Πώς να καταθέσετε αργά φορολογικές επιστροφές στην Καλιφόρνια

Βήμα

Υπολογίστε το ποσό του φόρου εισοδήματος που οφείλετε χρησιμοποιώντας τα οικονομικά σας στοιχεία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα τυποποιημένα έντυπα CA (540) ή το φύλλο εργασίας που παρέχεται στο έντυπο FTB 3519 για να υπολογίσετε τη φορολογική σας υποχρέωση.

Βήμα

Πληρώστε το εκτιμώμενο ποσό της φορολογικής σας υποχρέωσης μέχρι τις 15 Απριλίου για να αποφύγετε να χρεώσετε ποινή και τόκο υπερημερίας. Η ποινή θα παραλειφθεί εάν πληρώσετε τουλάχιστον το 90 τοις εκατό του φόρου μέχρι την ημερομηνία λήξης. Το έντυπο FTB 3519 προσφέρει τέσσερις επιλογές για την πληρωμή του φόρου: online πληρωμή, πιστωτική κάρτα, επιταγή ή εντολή πληρωμής και μέσω συμφωνίας δόσης.

Βήμα

Στείλτε το συμπληρωμένο FTB 3519 στη διεύθυνση στη φόρμα μόνο εάν πληρώνετε με επιταγή ή με εντολή πληρωμής.

Βήμα

Καταθέστε τη φορολογική σας δήλωση μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Το κράτος σας δίνει αυτόματη εξαμηνιαία παράταση, ακόμη και αν οφείλονταν φόροι. Αν κάνετε εγγραφή μετά από αυτήν την ημερομηνία, θα χρεωθείτε με καθυστέρηση κατάθεσης. Εάν δεν χρωστάτε φόρους, δεν χρεώνεται καμία ποινή για την καθυστέρηση κατάθεσης.


Βίντεο: Γενικές οδηγίες ΟΑΣΑ για το ηλεκτρονικό εισιτήριο