Σε Αυτό Το Άρθρο:

Εάν έχετε ένα όχημα στο Spartanburg της Νότιας Καρολίνας, είναι σημαντικό να καταλάβετε πώς να υπολογίσετε τον φορολογικό συντελεστή για αυτό το όχημα. Για τον καθορισμό του φόρου οχήματος, υπάρχουν ορισμένες πληροφορίες που πρέπει να συγκεντρωθούν για να γίνει αυτό. Όπως όλα τα κράτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Νότια Καρολίνα απαιτεί από τους ιδιοκτήτες οχημάτων να πληρώνουν φόρο ακίνητης περιουσίας στο όχημά τους.

Βήμα

Συγκεντρώστε την αρχική απόδειξη από την αγορά του οχήματος και σημειώστε την ακριβή τιμή αγοράς. Αυτό το ποσό δολαρίου θα αποτελέσει τη βάση για τον υπολογισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας.

Βήμα

Πολλαπλασιάστε την τιμή αγοράς με τον κρατικό φορολογικό συντελεστή της Νότιας Καρολίνας κατά 4%. Θυμηθείτε ότι το 4 τοις εκατό μεταφράζεται σε ένα δεκαδικό του αριθμού των 0,0 κατά τον υπολογισμό.

Βήμα

Πολλαπλασιάστε την τιμή που λάβατε στο βήμα 2 με το ρυθμό άλεσης για την περιοχή σας στο Spartanburg. Το ποσοστό άλεσης είναι το ποσό ανά $ 1.000 που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό ενός φορολογικού συντελεστή και ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή όπου αγοράστηκε το όχημα. Τα ποσοστά ακινητοποίησης για διάφορες περιοχές του Spartanburg μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του νομού.


Βίντεο: