Σε Αυτό Το Άρθρο:

Όταν λαμβάνετε αύξηση, είναι πολύ σημαντικό να υπολογίσετε την αύξηση του μισθού ως ποσοστό του παλιού σας μισθού. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η σύγκριση της αύξησης των αποδοχών σας με τον πληθωρισμό και με τις αυξήσεις μισθών σε συγκρίσιμες θέσεις εργασίας. Αν και σχετικά απλή, πολλοί εργαζόμενοι δεν υπολογίζουν τις εκατοστιαίες αυξήσεις των αποδοχών τους και είναι ευτυχείς να δεχτούν την αύξηση που τους προσφέρεται. Αυτή η προσέγγιση είναι επικίνδυνη επειδή μπορεί να μην συνειδητοποιήσετε ότι ο εργοδότης σας πληρώνει λιγότερα από όσα θα λάβετε σε άλλη επιχείρηση.

Βήμα

Υπολογίστε το ποσό της αύξησης του μισθού σας, αφαιρώντας τον παλιό σας μισθό από το νέο σας μισθό. Για παράδειγμα, εάν κάνετε αυτήν τη στιγμή $ 80.000 και ο νέος μισθός σας θα είναι $ 83.000, το ποσό δολαρίου της αύξησης είναι $ 83.000 - $ 80.000 = 3.000 $.

Βήμα

Διαχωρίστε το ποσό δολαρίου από την αύξηση του μισθού σας με τον παλιό σας μισθό για να υπολογίσετε την αύξηση του ποσοστού. Στο παραπάνω παράδειγμα, η εκατοστιαία αύξηση μισθών είναι $ 3.000 / $ 80.000 = 3.8%.

Βήμα

Συγκρίνετε την ποσοστιαία αύξηση του μισθού σας με τον πληθωρισμό όπως μετράται από τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (βλ. Πόρων). Ίσως να είστε ικανοποιημένοι με μια αύξηση 3.000 δολαρίων, αλλά αν ο πληθωρισμός για το τρέχον έτος είναι 5 τοις εκατό, θα είναι στην πραγματικότητα χειρότερη από την άποψη της πραγματικής αγοραστικής σας δύναμης, ακόμα και μετά την αύξηση μισθών.

Βήμα

Εξετάστε τις αυξήσεις μισθών που λαμβάνουν οι συνάδελφοί σας σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Ένας συνάδελφος σε μια παρόμοια δουλειά σε μια διαφορετική επιχείρηση θα μπορούσε να πληρώσει $ 85.000 φέτος σε σύγκριση με τα $ 83.000 σας. Μπορεί να πιστεύετε ότι αξίζετε υψηλότερο μισθό, αλλά αν γνωρίζετε ότι ο παλιός μισθός του φίλου σας ήταν 84.000 δολάρια, μπορείτε να δείτε ότι έλαβε μικρότερη αύξηση μισθών από ό, τι κάνατε: $ 1.000 / $ 84.000 = 1,2% σε σύγκριση με την αύξηση 3,8%.


Βίντεο: