Σε Αυτό Το Άρθρο:

Η γνώση της μετατροπής νομισμάτων μπορεί να είναι απαραίτητη στην παγκόσμια οικονομία. Γνωρίζοντας πόσα χρήματα αξίζει σε άλλη χώρα μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε την κατώτατη γραμμή για την επιχείρησή σας ή να σας βοηθήσουμε να προγραμματίσετε ένα μελλοντικό ταξίδι. Η μετατροπή νομίσματος μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα βήματα. Αρχικά, μπορείτε να υπολογίσετε το ποσό της μετατροπής χρησιμοποιώντας έναν τύπο ή επισκεφθείτε έναν ιστότοπο που θα κάνει τους υπολογισμούς για εσάς. Στη συνέχεια, με μια ιδέα για το πόσα χρήματα σας αξίζει, μπορείτε να επισκεφθείτε μια τράπεζα ή εμπορική τοποθεσία που θα σας πουλήσει το γιεν για τα δολάρια σας.

Βήμα

Βρείτε την πιο πρόσφατη συναλλαγματική ισοτιμία για το γιεν Ιαπωνίας από αξιόπιστη πηγή. Η Federal Reserve καθιστά αυτές τις πληροφορίες διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της.

Βήμα

Πολλαπλασιάστε το ποσό των δολαρίων ΗΠΑ που θέλετε να μετατρέψετε σε γιεν Ιαπωνίας από τη συναλλαγματική ισοτιμία. Για παράδειγμα, εάν η συναλλαγματική ισοτιμία ήταν 1 δολαρίου ΗΠΑ για 80 γιεν Ιαπωνίας και θέλετε να μετατρέψετε 500 δολάρια, θα διεκπεραιώσατε 500 x 80 = 40.000. Το αποτέλεσμά σας θα ήταν $ 500 είναι το ισοδύναμο των 40.000 γιεν.

Βήμα

Καταχωρίστε το ποσό των δολαρίων σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή μετατροπής νομισμάτων, αν προτιμάτε να μην κάνετε τον υπολογισμό με μη αυτόματο τρόπο. Καταχωρίστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε και επιλέξτε τις επιλογές για να μετατρέψετε το ποσό από δολάρια σε γιεν.

Βήμα

Επισκεφθείτε μια τοποθεσία τράπεζας ή εμπορικού νομίσματος που θα σας πουλήσει ιαπωνικό γιεν. Χρησιμοποιήστε τις γνώσεις σας για την αξία των δολαρίων σας σε γιεν για να ελέγξετε ξανά τη συναλλαγή. Πολλοί τοποθεσίες χρεώνουν τέλος για μετατροπή συναλλάγματος ή πωλούν το νόμισμα με ελαφρώς υψηλότερο επιτόκιο.


Βίντεο: