Σε Αυτό Το Άρθρο:

Εάν έχετε μια οικονομική αριθμομηχανή, μπορείτε εύκολα να εκτελέσετε μια σειρά από συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων πληρωμών σας σε υποθήκη. Μόλις έχετε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του δανείου σας, είναι απλά θέμα εύρεσης των σωστών πλήκτρων στην αριθμομηχανή. Μπορείτε να λάβετε την πληρωμή σας και να υπολογίσετε πόσα χρήματα θα πληρώσετε κατά τη διάρκεια του δανείου.

Πώς να υπολογίσετε τις πληρωμές υποθηκών σε έναν οικονομικό υπολογισμό: υποθηκών

Μια οικονομική αριθμομηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογίσετε τις μηνιαίες πληρωμές υποθηκών σας.

Βήμα

Αποκτήστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του ενυπόθηκου δανείου σας. Πάρτε το παράδειγμα μιας υποθήκης των 250.000 δολαρίων με ένα επιτόκιο 4 τοις εκατό για μια περίοδο 10 ετών.

Βήμα

Εντοπίστε τα πλήκτρα της οικονομικής αριθμομηχανής που θα χρειαστείτε. Μπορείτε να βρείτε έναν οικονομικό αριθμομηχανή στον ιστότοπο Dinky Town (βλ. Πόρων). Το πλήκτρο (N) αντιπροσωπεύει τον αριθμό των περιόδων. Εάν το δάνειο σας είναι για 10 χρόνια, ο αριθμός των περιόδων θα είναι 120 (10 x 12). Το πλήκτρο i% αντιπροσωπεύει το επιτόκιο ανά περίοδο. Το πλήκτρο PV αντιπροσωπεύει την παρούσα τιμή.

Βήμα

Εισάγετε 250.000 δολάρια στην αριθμομηχανή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί της παρούσας τιμής (PV). Τώρα εισάγετε 4, (το οποίο είναι για το επιτόκιο) και διαιρέστε με 12 που ισούται με 0,33333333. Πατήστε το κουμπί i%. Πληκτρολογήστε την αριθμομηχανή 10, (10 έτη) και πολλαπλασιάστε με 12. Το αποτέλεσμά σας θα είναι 120. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Ν. Για να λάβετε την πληρωμή σας, πατήστε το κουμπί "Υπολογισμός" και στη συνέχεια το πλήκτρο PMT. Η μηνιαία πληρωμή σας θα είναι $ 2.531,12.


Βίντεο: Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π.) 05-03-2015