Σε Αυτό Το Άρθρο:

Πώς να υπολογίσετε το ωριαίο επιτοκίου επιτοκίου. Η γνώση του τρόπου υπολογισμού των ωριαίων σύνθετων τόκων είναι χρήσιμη για την αξιολόγηση της χρησιμότητας των βραχυπρόθεσμων δανείων και άλλων οικονομικών επιλογών. Αφού γνωρίσετε την τιμή ορισμένων μεταβλητών, ο σωστός υπολογισμός είναι απλώς μια συνάρτηση της σύνδεσης των τιμών σε μια απλή φόρμουλα.

Βήμα

Προσδιορίστε την αξία των ακόλουθων ποσών: την αρχική αξία του δανείου, το ωριαίο σύνθετο επιτόκιο και τον αριθμό ωρών που έχουν παρέλθει από την έναρξη της σύνθετης επιτοκίου. Αυτές οι τρεις τιμές αντιστοιχούν στις μεταβλητές L, i και h αντίστοιχα.

Βήμα

Καταχωρίστε αυτές τις τιμές στον ακόλουθο τύπο: L φορές (1 + i) ^ h = F. Ο F αντιπροσωπεύει το συνολικό ποσό που οφείλεται στο δάνειο, συμπεριλαμβανομένου του σύνθετου επιτοκίου.

Βήμα

Λύστε τον τύπο για το F. Αν θέλετε να γνωρίζετε μόνο το ποσό ενδιαφέροντος που έχει συγκεντρωθεί ανεξάρτητα από την αρχική αξία του δανείου, αφαιρέστε την τιμή του L από την τιμή του F.


Βίντεο: MEΛISSES - Είμαι Αλλού (Official Music Video HD)