Σε Αυτό Το Άρθρο:

Όταν μιλάμε για μηνιαίο εισόδημα, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν δύο μεγάλες κατηγορίες. Το ακαθάριστο εισόδημα είναι το συνολικό ποσό που πληρώνετε πριν από τις κρατήσεις. Το καθαρό εισόδημα, από την άλλη πλευρά, είναι αυτό που πράγματι λαμβάνετε αφού ο εργοδότης σας αφαιρέσει τους ομοσπονδιακούς και κρατικούς φόρους εισοδήματος και άλλα έξοδα, όπως τα ασφάλιστρα ασφάλισης υγείας. Η γνώση του ακαθάριστου εισοδήματός σας όχι μόνο σας βοηθά να πάρετε μια αίσθηση του συνολικού μισθού σας, αλλά μπορεί επίσης να σας βοηθήσει όταν σχεδιάζετε τα προσωπικά σας οικονομικά. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι δανειστές ενυπόθηκων δανείων δεν επιτρέπουν στις πληρωμές σας να υπερβούν το 28% του ακαθάριστου μηνιαίου σας εισοδήματος.

Βήμα

Αναζητήστε το ποσό που αναγράφεται στο στέλεχος πληρωμής πριν αφαιρεθεί οτιδήποτε. Αυτό μπορεί να αναφέρεται ως βασική αμοιβή. Αν εργάζεστε σε ωριαία εργασία, η βασική αμοιβή σας θα είναι ο αριθμός ωρών που εργάζεστε με βάση την ωριαία αμοιβή σας.

Βήμα

Πολλαπλασιάστε αυτό κατά 2,17 για να βρείτε το ακαθάριστο μηνιαίο εισόδημά σας εάν πληρώνεστε κάθε δύο εβδομάδες. Αυτός είναι ο αριθμός των περιόδων πληρωμής στο μέσο μήνα, δεδομένου ότι ένα έτος 365 ημερών έχει 52,14 εβδομάδες.

Βήμα

Πολλαπλασιάστε την αμοιβή βάσης σας κατά 4,35 για να υπολογίσετε το ακαθάριστο μηνιαίο εισόδημά σας εάν πληρώνεστε εβδομαδιαίως Ο μέσος μήνας έχει 4,35 εβδομάδες.

Βήμα

Πολλαπλασιάστε τη βασική αμοιβή κατά 2 για να υπολογίσετε το ακαθάριστο μηνιαίο εισόδημά σας εάν πληρώσετε δύο φορές το μήνα.

Βήμα

Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε επιπλέον εργασία που έχετε. Προσθέστε το ακαθάριστο μηνιαίο σας εισόδημα από κάθε εργασία μαζί για να βρείτε το συνολικό ακαθάριστο μηνιαίο εισόδημά σας


Βίντεο: