Σε Αυτό Το Άρθρο:

Η κλιμάκωση είναι επωφελής κατά την προσαρμογή των πληρωμών για διάφορες μεταβολές των τιμών. Για να καθορίσετε ένα ποσοστό για μια τιμή κλιμάκωσης, πρέπει να είναι γνωστός ο τύπος για μια κλιμάκωση της κλιμάκωσης κλιμάκωσης. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τόσο το αρχικό όσο και το τελικό κόστος όταν υπολογίζετε τα ποσοστά κλιμάκωσης. Η γνώση του πώς μπορείτε να υπολογίσετε τα ποσοστά κλιμάκωσης σας δίνει την ευθύνη για τα οικονομικά σας. σας δίνει τη δυνατότητα να υπολογίσετε μόνοι σας τους υπολογισμούς και να προσδιορίσετε τις αυξήσεις των τιμών.

Πώς να υπολογίσετε τα ποσοστά κλιμάκωσης: υπολογίσετε

Μια βασική αριθμομηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό ποσοστών κλιμάκωσης.

Βήμα

Καταγράψτε το αρχικό κόστος της δαπάνης που σχεδιάζετε να υπολογίσετε. Αυτή είναι η τιμή κατά την έναρξη της περιόδου κλιμάκωσης. Για παράδειγμα, πείτε ότι η αρχική τιμή είναι $ 12.000.

Βήμα

Καταγράψτε την τρέχουσα τιμή των εξόδων και αφαιρέστε την τιμή από την τρέχουσα τιμή. Για παράδειγμα, εάν 12.000 δολάρια ήταν η αρχική σας τιμή και 14.050 δολάρια είναι η τρέχουσα τιμή σας, το τελικό αποτέλεσμα - η αύξηση των τιμών - είναι 2.050 δολάρια.

Βήμα

Διαχωρίστε την αύξηση των τιμών ($ 2.050) κατά την αρχική τιμή ($ 12.000). Το αποτέλεσμα είναι ο ρυθμός κλιμάκωσης: 0.1708.

Βήμα

Πολλαπλασιάστε τον ρυθμό κλιμάκωσης (0.1708) κατά 100 για να καθορίσετε το ποσοστό κλιμάκωσης. Το αποτέλεσμά σας για αυτό το παράδειγμα είναι 17,08%.


Βίντεο: Су-34 пускает ПКР Х-31А по морской цели на Каспии