Σε Αυτό Το Άρθρο:

Αφαιρέστε το έτος έναρξης από τη λήξη για να υπολογίσετε τη διάρκεια της επένδυσης. Αριθμός ετών = έτος λήξης έτους Στο παράδειγμα μας, αριθμός ετών = 2009-2005 = 4

Τα βήματα

Βήμα

Διαχωρίστε τον κατά τον αριθμό των ετών. 1 / αριθμός ετών. Στο παράδειγμά μας, θα ήταν 1/4 = 0,25.

Βήμα

Διαχωρίστε την τελική τιμή από την τιμή εκκίνησης και αυξήστε τον λόγο στην ισχύ του αριθμού από το βήμα 2. Στο παράδειγμά μας, θα ήταν ($ 25,000 / $ 20,000) ^ 0,25 = 1,0574.

Βήμα

Αφαιρέστε ένα από τον αριθμό που αποκτήθηκε στο Βήμα 3 και πολλαπλασιάστε με το 100 τοις εκατό για να πάρετε CAGR σε ποσοστά. Στο παράδειγμά μας, το CAGR = (1.0574-1) x 100 τοις εκατό = 5.74 τοις εκατό.


Βίντεο: Πως να καθαρισετε την μνημη ram - How to clean your PC ram