Σε Αυτό Το Άρθρο:

Η μηνιαία πληρωμή αυτοκινήτου εξαρτάται από το δανεισμένο ποσό, το επιτόκιο και τη διάρκεια του δανείου. Η εισαγωγή αυτών των βασικών μεταβλητών στην παρακάτω φόρμουλα προσόδου υπολογίζει τι πληρωμή αυτοκινήτου μπορείτε να περιμένετε, υποθέτοντας ότι δεν κάνετε επιπλέον πληρωμές ή δεν επιβαρύνεστε με καθυστερημένες αμοιβές για άκαιρες πληρωμές:

PMT = 10.000 $ (r / 12) / (1 - (1 + r / 12)) (-12 n))

Όπου PMT είναι η μηνιαία πληρωμή αυτοκινήτου, r είναι το ετήσιο επιτόκιο και n είναι η διάρκεια του δανείου σε έτη. Αυτή η αρκετά περίπλοκη φόρμουλα είναι καλύτερα κατανοητή από το περπάτημα σε ένα παράδειγμα. Για αυτό το παράδειγμα, υποθέστε ότι έχετε ένα δάνειο 20.000 δολάρια με ετήσιο επιτόκιο 6% για πέντε χρόνια.

Χωρίστε το ετήσιο επιτόκιο κατά 12 για να το μετατρέψετε σε μηνιαίο επιτόκιο. Το αποτέλεσμα παίρνει τη θέση του "r / 12" στον τύπο. Στο παράδειγμα, διαιρέστε 6 τοις εκατό κατά 12 για να υπολογίσετε ένα μηνιαίο ποσοστό 0,5 τοις εκατό, ή 0,005.

Πολλαπλασιάστε τον αριθμό των ετών κατά 12 για τον υπολογισμό του αριθμού των πληρωμών. Ωστόσο, για να χρησιμοποιηθεί στον τύπο, αυτός ο αριθμός πρέπει να είναι αρνητικός, πολλαπλασιάζοντας τον κατά αρνητικό 12. Αυτός ο υπολογισμός αντικαθιστά τον "-12 * n" στον τύπο. Στο παράδειγμα, πολλαπλασιάστε 5 κατά -12 για να πάρετε το -60.

Προσθέστε 1 στη μηνιαία τιμή, αυξήστε το αποτέλεσμα στον αριθμό που μόλις υπολογίσατε και στη συνέχεια αφαιρέστε το αποτέλεσμα από το 1. Στο παράδειγμα, προσθέστε 1 έως 0.005 και αυξήστε το αποτέλεσμα 1.005 στην ισχύ του -60 για να φτάσετε το 0.7414. Αφαιρέστε αυτόν τον αριθμό από το 1 για να πάρετε 0,2586.

Διαχωρίστε το μηνιαίο επιτόκιο από τον διαιρέτη. Στο παράδειγμα, διαιρέστε 0,005 με 0,2586 για να πάρετε 0,0193. Αυτό το ποσοστό είναι το κλάσμα του αρχικού δανείου που πληρώνετε κάθε μήνα για να εξοφλήσετε το δάνειο στον κατανεμόμενο χρόνο.

Πολλαπλασιάστε το ποσό δανείου από τον πολλαπλασιαστή για τον υπολογισμό της μηνιαίας πληρωμής. Στο παράδειγμα, πολλαπλασιάστε τα $ 20.000 με 0.0193 για να λάβετε μηνιαία πληρωμή ύψους $ 386.


Βίντεο: Πώς Κατεβάζουμε Το Grand Theft Auto 5 (V)