Σε Αυτό Το Άρθρο:

ο ετήσιο πραγματικό επιτόκιο (APR) και αποτελεσματική ετήσιο επιτόκιο (ΕΥΑ) είναι και οι δύο ετήσιες παραστάσεις του κόστους δανεισμού. Διαφέρουν, ωστόσο, στον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται το σύνθετο ενδιαφέρον. Η ΕΥΑ υποθέτει ότι οι τόκοι που εισπράττονται από τους επενδυτές επανεπενδύονται με το ίδιο επιτόκιο. Η μετατροπή του EAR σε ΕΣΕ περιλαμβάνει την αφαίρεση αυτού του αποτελέσματος σύνθεσης.

Ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα αποτελεσματικό ετήσιο επιτόκιο 5,5% με μηνιαία σύνθεσή σας. Μπορείτε να το μετατρέψετε στο APR χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο:

APR = 12 χ ((1.055)1/12 - 1)

APR = 12χ (1.044717-1)

APR = 0,05366

Το ΣΕΠΕ ισούται με 5.366%.


Βίντεο: Sinéad O'Connor - Nothing Compares 2U [Official Music Video]