Σε Αυτό Το Άρθρο:

Η μίσθωση έχει νόημα για ορισμένους οδηγούς, αλλά μερικές φορές αγαπάτε ένα αυτοκίνητο τόσο πολύ που θέλετε να το κρατήσετε όταν λήξει η μίσθωση. Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης παρέχει ορισμένες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε εάν θέλετε να αγοράσετε μια μίσθωση αυτοκινήτων, αλλά να οπλιστείτε με πρόσθετες πληροφορίες μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε εάν κάτι τέτοιο είναι μια καλή ιδέα.

Πρόσωπο χειραψία μπροστά από ένα πωλείται αυτοκίνητο

Πώς να αγοράσετε μια μίσθωση αυτοκινήτων

Το συμβολαιο

Διαβάστε προσεκτικά τη μίσθωση σας. Αναζητήστε τον όρο υπολειμματική αξία. Αυτή είναι η εκτιμώμενη αξία του αυτοκινήτου σας στο τέλος της μίσθωσης σας, και το ποσό που πιθανότατα θα πρέπει να πληρώσετε για να εξαγοράσετε τη μίσθωση. Ορισμένες μισθώσεις μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν ένα δικαίωμα προαίρεσης αγοράς, το οποίο αποτελεί πρόσθετη αμοιβή για την επεξεργασία των εγγράφων για αγορά. Αν η μίσθωση σας δεν είναι ακόμα έτοιμη, ελέγξτε αν θα χρεώσετε ποινή για την αγορά πριν από το τέλος της μίσθωσης. Επίσης, επαληθεύστε εάν η σύμβασή σας έχει απαίτηση ειδοποίησης αγοράς. Ορισμένες μισθώσεις απαιτούν από εσάς να ενημερώσετε τον αντιπρόσωπο ένα μήνα πριν από την ώρα, εάν θέλετε να αγοράσετε το αυτοκίνητο.

Όροι διαπραγμάτευσης

Αν και η σύμβασή σας δηλώνει μια υπολειμματική αξία, ο αριθμός αυτός δεν έχει τεθεί σε πέτρα. Όταν μισθώσατε για πρώτη φορά το αυτοκίνητο, αυτή είναι η αξία που ο αντιπρόσωπος προέβλεψε ότι θα είχε το αυτοκίνητο στο τέλος της μίσθωσης. Εάν η οικονομία έχει αλλάξει ή εάν ο αντιπρόσωπος εκτιμήσει λάθος, το όχημα μπορεί να αξίζει περισσότερο ή λιγότερο από αυτή την υπολειμματική αξία. Συμβουλευτείτε έναν οδηγό αυτόματων τιμών για να καθορίσετε το ποσό που θα μπορούσατε να περιμένετε να πληρώσετε για ένα παρόμοιο αυτοκίνητο που αγοράσατε από ένα άτομο ή έναν έμπορο. Συγκρίνετε την τιμή με την υπολειμματική αξία που αναφέρεται στη σύμβαση μίσθωσης. Εάν η τιμή που αναφέρεται στον οδηγό είναι χαμηλότερη από την υπολειμματική αξία που εμφανίζεται στη σύμβαση μίσθωσης, μπορείτε είτε να ζητήσετε από τον αντιπρόσωπο να μειώσει την τιμή εξαγοράς είτε να είστε έτοιμοι να αποχωρήσετε από τη συμφωνία.

Προσθήκη των εξόδων

Εκτός από την τιμή αποπληρωμής του μισθωμένου αυτοκινήτου σας, προσθέστε τις αμοιβές που θα πρέπει να πληρώσετε, όπως η πρόωρη αποζημίωση ή τα τέλη γραφειοκρατίας. Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε την προμήθεια επιλογής αγοράς, εάν η σύμβασή σας έχει μία. Το ποσό αυτό ποικίλλει, αλλά η Edmunds.com παραθέτει ένα παράδειγμα ενός αντιπροσώπου που χρεώνει μια αδιαπραγμάτευτη προμήθεια αγοράς $ 150. Οι φόροι επί των πωλήσεων, τα τέλη ασφάλισης και εγγραφής μπορούν επίσης να αυξήσουν τα τελικά σας έξοδα. Εάν πρέπει να χρηματοδοτήσετε την αγορά του μισθωμένου αυτοκινήτου σας, δεν χρειάζεται να περάσετε από τον έμπορο. Ελέγξτε τις τιμές στις τράπεζες και τις πιστωτικές ενώσεις και συγκρίνετε αυτές με αυτό που προσφέρει ο έμπορος για να βεβαιωθείτε ότι έχετε την καλύτερη προσφορά.

Χρόνος αγοράς

Αν βρίσκεστε κοντά στο τέλος της μίσθωσης σας και χρειάζεστε λίγο περισσότερο χρόνο για να ψωνίσετε ή να αποφασίσετε εάν θέλετε να αγοράσετε το αυτοκίνητο, ζητήστε από τον αντιπρόσωπό σας μια επέκταση μίσθωσης. Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να παρατείνετε τη μίσθωση - και τις μηνιαίες πληρωμές - για μερικούς μήνες χωρίς πρόσθετες αμοιβές ή ποινές.


Βίντεο: