Σε Αυτό Το Άρθρο:

Ένας ετήσιος μισθός σας δίνει ένα δολάριο για ολόκληρο το έτος, αλλά δεν καταρρεύει το ποσό σε ωρομίσθιο. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας εμπλουτίσουν για μια επερχόμενη αναθεώρηση εργασίας ή για να αξιολογήσουν τα πλεονεκτήματα μιας προσφοράς εργασίας. Η κατάργηση του μισθού σας απαιτεί να υπολογίσετε τον χρόνο των διακοπών, τις επίσημες αργίες και τις διακοπές σας για να έχετε ακριβή εικόνα.

Πώς να σπάσει το μισθό μου: εργασίας

Παράγοντας σε όλες τις ώρες εργασίας σας για τον υπολογισμό του ωριαίου μισθού.

Βήμα

Υπολογίστε τον ακριβή αριθμό ημερών που εργάζεστε κατά τη διάρκεια περιόδου 12 μηνών. Αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει μόνο τις ημέρες που είστε στην πραγματικότητα στο γραφείο, οπότε αφαιρέστε τις ημέρες των διακοπών και τις επίσημες αργίες για να φτάσετε στο σωστό ποσό. Για παράδειγμα, από σύνολο 260 διαθέσιμων ημερών εργασίας, μπορεί να έχετε εργαστεί μόνο 240 ημέρες ή λιγότερες μετά την αφαίρεση των διακοπών και των διακοπών.

Βήμα

Υπολογίστε τον αριθμό των ωρών που εργάσατε κατά τη διάρκεια μιας δωδεκάμηνης περιόδου πολλαπλασιάζοντας τις ώρες που εργάσατε ανά ημέρα με τον αριθμό των ημερών που εργάσατε κατά τη διάρκεια του έτους. Για παράδειγμα, αν εργαστήκατε οκτώ ώρες ημερησίως και 220 ημέρες το χρόνο, ο συνολικός αριθμός ωρών που εργάστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους θα ήταν "220 x 8 = 1.760".

Βήμα

Διαιρέστε τον ετήσιο αριθμό μισθών σας από τις συνολικές ώρες εργασίας που πραγματοποιήσατε κατά τη διάρκεια του έτους, για να λάβετε ακριβή μέτρο του ωρομισθίου σας. Για παράδειγμα, εάν ο ετήσιος μισθός σας είναι $ 50.000 και οι ετήσιες ώρες εργασίας σας είναι 1.760, ο ωρομίσθιος θα υπολογιστεί ως "50.000 / 1.760 = 28.40 $".


Βίντεο: Αμαρυλλίς - Όλα Επιτρέπονται | Amaryllis - Ola Epitrepontai Official Music Video