Σε Αυτό Το Άρθρο:

Έρευνα αξιόπιστες δανειστές στην περιοχή σας και να καλέσετε γύρω για να ρωτήσω για τα επιτόκια και τα τέλη που συνδέονται με τα προσωπικά δάνεια. Εξετάστε τις κοινοτικές τράπεζες και τις πιστωτικές ενώσεις, αν είστε μέλος. Ενημερωθείτε σχετικά με τα κριτήρια έγκρισής τους για να βεβαιωθείτε ότι ικανοποιείτε τις απαιτήσεις σας πριν υποβάλλετε μια αίτηση. Θυμηθείτε ότι κάθε φορά που υποβάλετε αίτηση για πίστωση, μια ερώτηση τοποθετείται στην πιστωτική έκθεσή σας. Πολλαπλές ερωτήσεις μπορεί να σας κάνουν να φαίνεστε απελπισμένοι στα μάτια των δανειστών.

Βήμα

Υποβάλετε αίτηση για το δάνειο αυτοπροσώπως, αν είναι δυνατόν, δίνοντας στον υπάλληλο του δανείου ένα πρόσωπο που θυμάται αντί μόνο για έναν αριθμό λογαριασμού. Κατά την υποβολή αίτησης, να είστε έτοιμοι να παράσχετε προσωπικά στοιχεία όπως τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, το όνομα και τη διεύθυνση του εργοδότη, το μηνιαίο εισόδημα και άλλα χρέη ή μηνιαίες υποχρεώσεις που οφείλετε. Ο δανειστής πιθανότατα θα κάνει αντίγραφα της άδειας οδήγησης, της κάρτας κοινωνικής ασφάλισης και των αμοιβών πληρωμής. Έχετε όλες αυτές τις πληροφορίες μαζί σας για να αποφύγετε καθυστέρηση στην αίτησή σας.

Βήμα

Να είστε ειλικρινείς με τον υπάλληλο δανείου για την ανάγκη σας για τη λήψη του δανείου. Εξηγήστε λεπτομερώς για ποια χρήματα θα χρησιμοποιηθούν και, ει δυνατόν, δώστε ένα χρονικό πλαίσιο στο οποίο πιστεύετε ότι μπορείτε να το επιστρέψετε. Προσφέρετε να δημιουργήσετε αυτόματες μηνιαίες πληρωμές για να βεβαιωθείτε ότι θα καταβληθούν έγκαιρα.


Βίντεο: Νίκος Κούνδουρος - ΜΙΚΡΕΣ ΑΦΡΟΔΙΤΕΣ, Young Aphrodites, (Les Petites Aphrodites) 1963