Σε Αυτό Το Άρθρο:

Οι ηλιακοί συλλέκτες είναι συστοιχίες ηλιακών κυψελών σχεδιασμένων να παράγουν ηλεκτρικό φορτίο όταν εκτίθενται στον ήλιο. Τα πάνελ συγκεντρώνουν αυτό το φορτίο και τα αποθηκεύουν σε μπαταρίες για μεταγενέστερη χρήση σε μια ποικιλία οικιακών εφαρμογών. Οι ηλιακοί συλλέκτες μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα, αλλά μπορούν επίσης να έρθουν με υψηλές προκαταβολές. Η αγορά και η εγκατάσταση μπορεί να ποικίλλει από μερικές χιλιάδες δολάρια σε $ 15.000 ή ακόμα και $ 40.000 για τις μεγαλύτερες εκδόσεις. Τα μεγαλύτερα συστήματα ηλιακής ενέργειας σώζουν επίσης τα περισσότερα χρήματα, αλλά οι ιδιοκτήτες θα χρειαστεί να περιμένουν για κάποιο χρονικό διάστημα το σύστημα να πληρώσει για τον εαυτό του.

Χρονικό πλαίσιο

Τα χρονικά πλαίσια για την πλήρη ανάκτηση του κόστους των ηλιακών συλλεκτών ποικίλλουν, αλλά διαρκούν τουλάχιστον αρκετά χρόνια. Ένα μέσο χρονικό πλαίσιο είναι δεκαπέντε χρόνια από τη στιγμή που οι ιδιοκτήτες αρχίζουν να χρησιμοποιούν το σύστημα ηλιακού πίνακα, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης κόστους εγκατάστασης. Μικρότερα ή πιο αποτελεσματικά συστήματα μπορεί να διαρκέσουν μόνο πέντε χρόνια για να ανακάμψουν, ενώ λιγότερο αποτελεσματικά συστήματα μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο.

Διάρκεια ζωής του ηλιακού πίνακα

Η διάρκεια ζωής του ηλιακού πλαισίου είναι περίπου 25 έως 30 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες μπορούν να αναμένουν ότι θα ξοδέψουν περίπου το ήμισυ της διάρκειας ζωής του ηλιακού πάνελ που θα καλύπτει το σχετικό κόστος, ενώ το δεύτερο μισό της ζωής του σώματος θα εξοικονομήσει χρήματα σε αυτό. Ο κίνδυνος σε αυτό είναι ότι, στο παρελθόν, μπορούν να δημιουργηθούν νέα και πιο αποδοτικά ηλιακά πάνελ που μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα πιο γρήγορα και να ξεκινήσουν ξανά τον κύκλο.

Πολλαπλά συστήματα

Το κόστος μπορεί να αντισταθμιστεί χρησιμοποιώντας περισσότερους από έναν τύπους ηλιακών συστημάτων. Οι ιδιοκτήτες σπιτιού μπορούν να εγκαταστήσουν τόσο ένα ηλιακό σύστημα ηλιακής ενέργειας όσο και ένα ηλιακό σύστημα θέρμανσης που συμπληρώνει τον θερμαντήρα νερού τους. Αυτό επιτρέπει στους ιδιοκτήτες σπιτιού να εξοικονομήσουν χρήματα και από τις δύο εφαρμογές και εάν το κόστος εγκατάστασης είναι συνολικά χαμηλότερο, μπορούν να ανακτήσουν το κόστος πιο γρήγορα.

Μεταβλητές

Το πρόβλημα με τον υπολογισμό όταν οι ηλιακοί συλλέκτες θα πληρώσουν για τον εαυτό τους έγκειται στον μεγάλο αριθμό μεταβλητών που εμπλέκονται στην ενέργεια των ηλιακών πάνελ. Οι ηλιακοί συλλέκτες δεν αποτελούν αξιόπιστη πηγή ενέργειας σε όλες τις περιοχές. Η αποτελεσματικότητά τους ποικίλλει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και μπορεί να διαφέρει από εποχή σε εποχή και από έτος σε έτος. Το ενεργειακό κόστος, το οποίο μπορεί επίσης να αυξηθεί και να μειωθεί, διαδραματίζει το δικό του ρόλο στο πόσο γρήγορα εξοικονομούνται χρήματα σε ηλιακούς συλλέκτες.


Βίντεο: Powerpuff Girls - Theme (HQ)