Σε Αυτό Το Άρθρο:

Ένα σύστημα τιμολόγησης συρόμενης κλίμακας βασίζει τις τιμές ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας στην ικανότητα πληρωμής του αγοραστή αντί να καθορίζει μια σταθερή τιμή για όλους τους πελάτες. Οι συρόμενες κλίμακες βοηθούν τους πελάτες ή τους ιατρικούς ασθενείς με χαμηλά ή σταθερά εισοδήματα.

Πώς λειτουργεί μια ολισθαίνουσα κλίμακα;: κλίμακα

Οι ασθενείς με χαμηλό εισόδημα ενδέχεται να πληρώνουν λιγότερα για ιατρικές υπηρεσίες σε ολισθαίνουσα κλίμακα.

Λειτουργία

Τα τέλη που βασίζονται σε συρόμενη κλίμακα λαμβάνουν υπόψη το εισόδημα ενός ατόμου και συχνά άλλους παράγοντες, όπως το μέγεθος της οικογένειας. Συνήθως, πρέπει να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο, να δώσουν φωτογραφία ταυτότητας και να δείξουν απόδειξη εισοδήματος για να καθορίσουν εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για μειωμένη τιμή.

Οφέλη

Ορισμένες ιατρικές κλινικές ή επαγγελματίες προσφέρουν συρόμενες κλίμακες έτσι ώστε οι ασθενείς που χρειάζονται υγειονομική περίθαλψη να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους. Οι ασθενείς μπορεί να πάει χωρίς φροντίδα ή να περιμένουν έως ότου ένα πρόβλημα γίνει ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αν έπρεπε να πληρώσουν την πλήρη τιμή.

Σκέψεις

Σύμφωνα με το Σώμα των Εθνικών Υπηρεσιών Υγείας, τα χρέη κλιμάκωσης πρέπει να μην εισάγουν διακρίσεις και να διατηρούν την ιδιωτικότητα των ασθενών. Το NHSC λέει στις κλινικές μέλη του να χρησιμοποιούν ομοσπονδιακές οδηγίες για τη φτώχεια για να καθορίσουν τις αμοιβές. Για παράδειγμα, μια κλινική μπορεί να χρεώνει μια μικρή αμοιβή ή τίποτα για τους ασθενείς κάτω από το όριο της φτώχειας και πλήρη τιμή για ασθενείς με εισόδημα 200% πάνω από το όριο της φτώχειας.


Βίντεο: