Σε Αυτό Το Άρθρο:

Η αγοραστική δύναμη είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στην οικονομία, ο οποίος ορίζεται ως το ποσό αγαθών και υπηρεσιών που μπορούν να αγοραστούν με ένα δεδομένο ποσό νομίσματος. Η αγοραστική δύναμη αποτελεί σημαντικό οικονομικό παράγοντα για τον προσδιορισμό του κόστους διαβίωσης και του βιοτικού επιπέδου σε διάφορες χώρες. Μια ποικιλία παραγόντων μπορεί να επηρεάσει την αγοραστική δύναμη.

Τιμές

Το κόστος αγαθών και υπηρεσιών είναι από τους σημαντικότερους καθοριστικούς παράγοντες της αγοραστικής δύναμης. Όταν το επίπεδο των τιμών αυξάνεται, η αγοραστική δύναμη μειώνεται, και όταν μειώνεται το επίπεδο τιμών, αυξάνεται η αγοραστική δύναμη, αν όλοι οι άλλοι παράγοντες κρατούνται ίσοι. Για παράδειγμα, εάν ένα δολάριο θα μου αγοράσει ένα χάμπουργκερ σήμερα, αλλά τα χάμπουργκερ κοστίζουν 1,10 δολάρια ετησίως από τώρα, θα χρειαστώ 10 τοις εκατό περισσότερο νόμισμα για να αγοράσω ένα χάμπουργκερ, που σημαίνει ότι κάθε δολάριο έχει μικρότερη αγοραστική δύναμη. Οι μεταβολές των τιμών με την πάροδο του χρόνου συχνά υπολογίζονται χρησιμοποιώντας δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ). Ο ΔΤΚ παρακολουθεί τις τιμές ενός "καλαθιού" συνήθων καταναλωτικών αγαθών όπως τα τρόφιμα, τα είδη ένδυσης, η βενζίνη και άλλα βασικά στοιχεία για να δείξουν τις γενικές μεταβολές των τιμών καταναλωτή με την πάροδο του χρόνου.

Πραγματικό εισόδημα

Για τα άτομα σε μια οικονομία, η αγοραστική δύναμη εξαρτάται από το πραγματικό εισόδημα. Το πραγματικό εισόδημα είναι το ποσό του εισοδήματος που ένα πρόσωπο προσαρμόζεται στις μεταβολές των τιμών (πληθωρισμός). Εάν το πραγματικό εισόδημα αυξάνει, σημαίνει ότι ένα άτομο είναι σε θέση να αγοράσει περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες με το εισόδημά του από ό, τι ήταν δυνατό στο παρελθόν. Είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε το εισόδημα σε "πραγματικούς" όρους (προσαρμοσμένους για τον πληθωρισμό), καθώς τα εισοδήματα που δεν προσαρμόζονται στον πληθωρισμό μπορούν να αυξηθούν και να οδηγήσουν σε μείωση της αγοραστικής δύναμης. Για παράδειγμα, εάν κάνετε 50.000 δολάρια ετησίως και κερδίζετε αύξηση 1.000 $, η αγοραστική σας δύναμη θα εξακολουθούσε να μειώνεται αν οι τιμές αυξήσουν περισσότερο από το 2% εκείνο το έτος.

Φορολογικός συντελεστής

Οι υψηλότεροι φορολογικοί συντελεστές τείνουν να μειώνουν την αγοραστική δύναμη των ατόμων, αφού οι φόροι μειώνουν το πραγματικό εισόδημα Οι φόροι αφήνουν λιγότερα χρήματα στις τσέπες των ατόμων, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σε θέση να αγοράσουν λιγότερα αγαθά και υπηρεσίες. Αυτό τείνει να μειώσει τις καταναλωτικές δαπάνες, γεγονός που αποτελεί βασικό παράγοντα για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και της ανάπτυξης. Επομένως, οι υψηλότεροι φόροι τείνουν να επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη.

Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες επηρεάζουν την αγοραστική δύναμη που ένα νόμισμα έχει σε μια ξένη χώρα, όπου τα αγαθά πρέπει να αγοράζονται με διαφορετικό νόμισμα. Για παράδειγμα, εάν τα χάμπουργκερ κοστίζουν 2 δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και 1 ευρώ στη Γερμανία και 2 δολάρια θα αγοράσουν 1,5 ευρώ, τα δολάρια έχουν περισσότερη αγοραστική δύναμη στη Γερμανία από ό, τι κάνουν στις ΗΠΑ επειδή 2 δολάρια θα αγοράσουν ένα χάμπουργκερ με 0,5 ευρώ εφεδρικός. Ταξιδεύοντας σε μέρη όπου οι συναλλαγματικές ισοτιμίες οδηγούν σε υψηλότερη αγοραστική δύναμη ανά δολάριο θα οδηγήσει σε ένα λιγότερο δαπανηρό ταξίδι.


Βίντεο: