Σε Αυτό Το Άρθρο:

Το Empirica είναι το σήμα κατατεθέν για το πιστωτικό αποτέλεσμα που παρέχει το γραφείο αναφοράς TransUnion. Η TransUnion είναι ένα από τα τρία μεγάλα γραφεία αναφορών των Η.Π.Α. που χρησιμοποιεί το μοντέλο βαθμολόγησης FICO ως βάση για το σύστημα αξιολόγησης της καταναλωτικής πίστης.

Πιστωτική βαθμολογία διαφορών πίστωσης

Η παραβίαση των λαθών σε μια πιστωτική έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορες βελτιώσεις.

Empirica Basics

Η TransUnion παράγει τρεις βασικές εκθέσεις πιστωτικών φιλοξενούμενων. Δύο είναι διαθέσιμα στους καταναλωτές που επιθυμούν να λάβουν έκθεση σχετικά με τις δικές τους αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας. Η Empirica είναι μια βαθμολογία που η TransUnion παρέχει μόνο στους δανειστές, σύμφωνα με την AAA CreditGuide. Η Empirica βασίζεται στο FICO. Οι δανειστές χρησιμοποιούν την βαθμολογία Empirica ως ένα από τα εργαλεία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ενός δανειολήπτη. Σε γενικές γραμμές, όσο υψηλότερο είναι το πιστωτικό αποτέλεσμα, τόσο καλύτερα είναι το δυναμικό του δανειολήπτη. Η αναφορά προσδιορίζει επίσης τυχόν συγκεκριμένα ζητήματα, όπως καθυστερημένες πληρωμές ή προεπιλογές.

Εύρος βαθμολόγησης

Η βαθμολογία Empirica κυμαίνεται από 150 έως 934, αναφέρει η AAA CreditGuide. Αυτό είναι ελαφρώς διαφορετικό από το βασικό μοντέλο βαθμολόγησης FICO, καθώς η TransUnion κάνει προσαρμογές που ταιριάζουν στη δομή της αναφοράς. Επομένως, η κατάρρευση του συστήματος Empirica σε συγκεκριμένες σειρές είναι προκλητική. Οι δανειστές θα συγκρίνουν τα αποτελέσματα της Empirica με τις συμβατικές βαθμολογίες FICO, όπου 760 και άνω σε κλίμακα 850 σημείων θεωρούνται εξαιρετικές. Τα αποτελέσματα από 700 έως 759 θεωρούνται μεγάλα και τα αποτελέσματα από 660 έως 299 είναι καλά.


Βίντεο: The Philosophy of Antifa | Philosophy Tube