Σε Αυτό Το Άρθρο:

Τα ασφάλιστρα αυτοκινήτων αντανακλούν τα εισιτήρια υπερβολικής ταχύτητας στην πολιτική αυτοκινήτων του ασφαλισμένου. Η USAA Media Relations είπε ότι πάρα πολλοί μεμονωμένοι παράγοντες μπαίνουν στο παιχνίδι για να δώσουν λεπτομέρειες. Ωστόσο, ακολουθούν τις γενικές πρακτικές του κλάδου.

Αποτελέσματα ενός εισιτηρίου για τα ποσοστά ασφάλισης USAA: αυτοκινήτων

Η επιτάχυνση επηρεάζει τα ποσοστά ασφάλισης.

Ρεκόρ

Όταν ένας ασφαλισμένος αγοράζει ένα νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η ασφαλιστική εταιρεία ζητά από το Τμήμα Μηχανοκίνητων Οχημάτων αντίγραφο του δελτίου οδήγησης. Ανάλογα με την εγγραφή, ο ανάδοχος μπορεί να επιλέξει να ζητήσει αντίγραφο κάθε χρόνο ή μόνο περιοδικά.

Δριμύτητα

Οι Underwriters αναλύουν τα αρχεία οδήγησης, λαμβάνοντας υπόψη πόσα εισιτήρια έχει ο οδηγός, το χρονικό διάστημα μεταξύ των εισιτηρίων και πόσο γρήγορα ο οδηγός πέρασε το όριο ταχύτητας.

Ασφαλισμένο

Αποτελέσματα ενός εισιτηρίου για τα ποσοστά ασφάλισης USAA: εισιτηρίου

Οδηγήστε εντός του ορίου για να μειώσετε τα ασφάλιστρα.

Ο ασφαλιστής εξετάζει άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως η ηλικία του οδηγού και ο τύπος του οχήματος που οδηγείται.

Ιστορία

Η εταιρεία θεωρεί την επιχειρηματική τους εμπειρία με τον ασφαλιζόμενο λαμβάνοντας υπόψη τη μακροζωία, τις άλλες πολιτικές και το ιστορικό των απαιτήσεων.

Χρονικό πλαίσιο

Ένα εισιτήριο επιτάχυνσης παραμένει στο ασφαλιστικό αρχείο του ασφαλισμένου για τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου. Εάν η USAA δεν τραβήξει το ρεκόρ DMV μέχρι δύο χρόνια αργότερα, το αυξημένο ασφάλιστρο του ασφαλισμένου θα διαρκέσει μόνο ένα έτος, υποθέτοντας ότι δεν θα λάβει άλλο εισιτήριο.


Βίντεο: Το ισπανικό τραγούδι με τις ελληνικές λέξεις ! Mi Ultimo Tango en Atenas