Σε Αυτό Το Άρθρο:

Το αν ένα άτομο πρέπει να ασφαλίσει το pop-up του κατασκηνωτή εξαρτάται από την κατάσταση στην οποία ζει. Ακόμη και αν η κατάσταση διαμονής ενός ατόμου δεν απαιτεί από αυτόν να ασφαλίσει το τροχόσπιτό του, μπορεί να επιλέξει να ασφαλίσει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο για να καλύψει το όχημα αναψυχής, αφού το αυτοκίνητό του και οι πολιτικές του σπιτιού μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο περιορισμένη κάλυψη για το τροχόσπιτο. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου, ο τύπος του αναδυόμενου τροχόσπιτου που κατέχει και το επίπεδο κάλυψης που επιλέγει εξαρτάται από το κόστος ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου αναψυχής.

Χρειάζομαι Ασφάλεια για το Pop-Up Camper μου;: ενός

Ο κρατικός νόμος υπαγορεύει αν ένα άτομο χρειάζεται ασφάλεια για την αναδυόμενη καμπίνα του.

Χαρακτηριστικά ενός Pop-Up κατασκηνωτή

Ένα τυπικό αναδυόμενο καταφύγιο έχει μήκος μικρότερο από 12 πόδια όταν είναι κλειστό για μεταφορά. Μια αναδυόμενη κατασκήνωση γενικά εκτείνεται μεταξύ 15 και 23 ποδιών όταν ανοίξει. Οι pop-up κατασκηνωτές έχουν πτυσσόμενα τοίχους που επιτρέπουν σε ένα άτομο να τα ανοίξει ή να τα κλείσει εύκολα και γρήγορα. Ενώ τα pop-up κατασκηνωτές μπορούν να φιλοξενήσουν έως οκτώ άτομα, μόνο τα μεγαλύτερα μοντέλα τείνουν να περιλαμβάνουν ανέσεις όπως ψυγεία και σόμπες.

Ασφάλιση αυτοκινήτων και ιδιοκτητών σπιτιού

Σε γενικές γραμμές, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ενός ατόμου παρέχει προστασία έναντι ασφαλισμένου εάν ένα καλυπτόμενο γεγονός συμβαίνει ενώ εκτοξεύει το αναδυόμενο τροχόσπιτό του, που σημαίνει ότι η ασφάλιση του αυτοκινήτου καλύπτει το τροχόσπιτό του ενώ παραμένει συνδεδεμένο με το αυτοκίνητό του. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ενός ατόμου συνήθως πληρώνει για την επισκευή ή την αντικατάσταση προσωπικής ιδιοκτησίας του ασφαλισμένου αν τα περιουσιακά του στοιχεία υποστούν βλάβη ή καταστροφή στο σπίτι του ή εκτός του χώρου. Εάν η κατοχή ενός ασφαλισμένου υποστεί ζημιά ενώ βρίσκεται στην αναδυόμενη καμπίνα του, η πολιτική του ιδιοκτήτη σπιτιού μπορεί να πληρώσει για την αντικατάστασή του μόνο μέχρι ποσού μικρότερου από αυτό που θα πληρώνει η πολιτική αν τα αντικείμενα υπέστησαν ζημιά στην κατοικία του ασφαλισμένου.

Ασφάλιση αναψυχής οχήματος

Μια πολιτική ψυχαγωγικών οχημάτων παρέχει ασφάλεια έναντι απώλειας, ζημιάς ή καταστροφής που προκύπτει ως αποτέλεσμα καλυπτόμενου γεγονότος, όπως κλοπή, φωτιά, άνεμος, χαλάζι και συγκρούσεις. Ανάλογα με τον ασφαλισμένο μεταφορέα, ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αναψυχής μπορεί να περιλαμβάνει κάλυψη για αστική ευθύνη, έκτακτες ανάγκες και προσωπική περιουσία του ασφαλισμένου. Μια πολιτική ασφάλισης αναψυχής συνήθως προστατεύει τον ασφαλισμένο από την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και σε περιπτώσεις όπου ένας τρίτος υποφέρει σε υλική ζημιά ή τραυματισμό στην ή κοντά στο αναδυόμενο τροχόσπιτο του ασφαλισμένου όταν σταθμεύεται σε προορισμό. Μια πολιτική συνήθως πληρώνει για τα έξοδα που ο ασφαλισμένος αναλαμβάνει για τη διατήρηση ενός εναλλακτικού χώρου διαβίωσης, αν το pop-up του κατασκηνωτής γίνει ακατοίκητο και είναι περισσότερο από μια ορισμένη απόσταση από την κατοικία του. Μια πολιτική πληρώνει για την επισκευή ή την αντικατάσταση της προσωπικής περιουσίας του ασφαλισμένου μέχρι ένα ποσό που καθορίζεται στην ασφαλιστική σύμβαση, εάν τα περιουσιακά του στοιχεία υποστούν ζημιά ή καταστροφή λόγω καλυπτόμενου γεγονότος.

Κόστος

Ο ασφαλιστικός μεταφορέας καθορίζει το κόστος μιας πολιτικής για τα οχήματα αναψυχής που βασίζεται στην ηλικία, το φύλο, το ιστορικό οδήγησης και τον τόπο διαμονής του καταναλωτή. Κατά τον υπολογισμό ενός ασφαλίστρου, ο μεταφορέας λαμβάνει επίσης υπόψη τον τύπο, την ηλικία και τα υλικά κατασκευής, καθώς και όταν ο καταναλωτής συνήθως σταθμεύει ή αποθηκεύει το τροχόσπιτο. Ένας καταναλωτής μπορεί να λάβει μια πολιτική έκπτωσης αναψυχής οχήματος από έναν ασφαλιστή εάν διατηρεί άλλες πολιτικές, όπως οι πολιτικές του ιδιοκτήτη σπιτιού και του ασφαλιστηρίου ζωής, με τον ίδιο μεταφορέα. Εάν ένα άτομο επιλέγει υψηλότερη έκπτωση, ο ασφαλιστής του μπορεί να του προσφέρει και χαμηλότερο ασφάλιστρο.


Βίντεο: