Σε Αυτό Το Άρθρο:

Τα "ποσοστά ασφάλισης" είναι μια γενική φράση που χρησιμοποιείται στην περιστασιακή συζήτηση, η οποία αναφέρεται συχνότερα ως ασφαλιστικά ασφάλιστρα από τους παρόχους. Οι αγοραστές τιμών πληρώνουν για να αποκτήσουν ένα ορισμένο ποσό ασφαλιστικής προστασίας.

Ορισμός ασφαλιστικών συντελεστών: ποσοστά

Ο κίνδυνος αποπληρωμής αποτελεί βασικό παράγοντα για τον καθορισμό των ασφαλιστικών συντελεστών.

Βασικά

Τα ποσοστά ασφάλισης βασίζονται σε διάφορους παράγοντες. Οι τιμές ποικίλλουν από το ένα προϊόν στο άλλο και συνήθως δηλώνονται ως το ποσοστό ετησίως ή μήνα για συγκεκριμένο ποσό κάλυψης.

Αξιολογήστε τους παράγοντες

Οι παράγοντες που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των ασφαλιστικών σας ποσοστών ποικίλλουν ανάλογα με τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος (σπίτι, αυτοκίνητο, εμπορικό κ.λπ.), αλλά γενικά σχετίζονται με το επίπεδο κινδύνου που αναλαμβάνει ο πάροχος και το επίπεδο προστασίας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος πληρωμής της πολιτικής, τόσο περισσότερο πληρώνετε για να αντισταθμίσετε αυτόν τον κίνδυνο.

Οφέλη

Τα ποσοστά ασφάλισης ή τα ασφάλιστρα καταβάλλονται από τους καταναλωτές ή τις επιχειρήσεις σε αντάλλαγμα για την εγγύηση της πληρωμής των απαιτήσεων για ένα καλυπτόμενο γεγονός. Η αξία ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι μια σύγκριση του ποσού που πληρώνετε έναντι της άυλης ειρήνης του μυαλού και της προστασίας που λαμβάνετε σε αντάλλαγμα.


Βίντεο: MEΛISSES - Είμαι Αλλού (Official Music Video HD)