Σε Αυτό Το Άρθρο:

Κάθε φόρος περιλαμβάνει ένα σύνολο οικονομικών δραστηριοτήτων και άτομα στα οποία εφαρμόζεται ο φόρος και ορίζει το συνολικό πεδίο εφαρμογής του φόρου. Οι φόροι μπορούν να επιβληθούν σε πολλές διαφορετικές δραστηριότητες και άτομα. Για παράδειγμα, ένας κρατικός φόρος εισοδήματος ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από άτομα εντός των συνόρων ενός συγκεκριμένου κράτους. Ένας ομοσπονδιακός φόρος ακίνητης περιουσίας ισχύει για όλα τα άτομα στη χώρα που εγκαταλείπουν κτήματα πίσω από το θάνατο. Ένας τοπικός φόρος επί των πωλήσεων ισχύει για αγαθά και υπηρεσίες που πωλούνται σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, όπως μια πόλη ή μια κομητεία.

Πεδίο εφαρμογής

Τιμές

Βήμα

Ο φορολογικός συντελεστής καθορίζει τον φόρο που πρέπει να πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Για παράδειγμα, εάν εργάζεστε σε μια χώρα με συντελεστή φόρου εισοδήματος 5%, θα πρέπει να πληρώσετε 5% του εισοδήματος που κερδίζετε στην κρατική κυβέρνηση. Οι φόροι συχνά επιβάλλουν χρηματικές επιβαρύνσεις που βασίζονται σε ένα ορισμένο ποσοστό της αξίας του εισοδήματος ή της ιδιοκτησίας που ανταλλάσσεται, αλλά μπορούν επίσης να επιβάλλουν σταθερά τέλη. Για παράδειγμα, το κόστος μιας άδειας γάμου σε μια συγκεκριμένη κατάσταση μπορεί να καθοριστεί στα 100 δολάρια.

Συλλογή

Βήμα

Η συλλογή περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις λαμβάνουν χρήματα από τους φορολογούμενους. Οι επιχειρήσεις συχνά υποχρεούνται να συλλέγουν και να στέλνουν φόρους στις κυβερνήσεις που τις επιβάλλουν. Για παράδειγμα, οι αμερικανικές εταιρείες παρακρατούν εισόδημα από την αμοιβή των εργαζομένων και την αποστέλλουν στην υπηρεσία εσωτερικών εσόδων (IRS) για να καλύψουν τους φόρους εισοδήματος, τους φόρους κοινωνικής ασφάλισης και τους φόρους Medicare που οφείλουν οι εργαζόμενοι. Από την άλλη πλευρά, οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να στείλουν φόρους εισοδήματος στην ίδια την κυβέρνηση.

Προοδευτικοί έναντι κατασταλτικών φόρων

Βήμα

Οι φόροι χωρίζονται συχνά σε δύο κατηγορίες: προοδευτικές και υποχωρητικές. Οι προοδευτικοί φόροι είναι φόροι που τείνουν να φορολογούν τους πλούσιους περισσότερο από αυτούς με χαμηλότερο εισόδημα και οι φθίνοντες φόροι τείνουν να επιβάλλουν μεγαλύτερη επιβάρυνση σε όσους έχουν χαμηλό εισόδημα. Η φορολογία εισοδήματος στις Η.Π.Α. θεωρείται προοδευτική, διότι εκείνοι με περισσότερα εισοδήματα αντιμετωπίζουν υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές και, ως εκ τούτου, πληρώνουν μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού εισοδήματος προς τους φόρους εισοδήματος. Οι φόροι που επιβάλλουν το ίδιο ποσοστό σε όλα τα άτομα, όπως οι φόροι επί των πωλήσεων, οι αμοιβές των αδειών και τα διόδια, θεωρούνται συχνά επαναλαμβανόμενα, επειδή εκείνα με μικρότερο εισόδημα καταλήγουν να πληρώνουν μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού τους εισοδήματος προς τους φόρους αυτούς.


Βίντεο: «ΗΡΩΕΣ» (Γιάννης Φέρτης, Δημήτρης Πιατάς, Ιεροκλής Μιχαηλίδης) θέατρο Αριστοτέλειον