Σε Αυτό Το Άρθρο:

Μια αναθεώρηση του προϋπολογισμού είναι μια διαδικασία που επιτρέπει στους ειδικούς του προϋπολογισμού να κάνουν αλλαγές σε έναν προϋπολογισμό, προκειμένου να αυξήσουν την οικονομική θέση της εταιρείας. Αυτό μπορεί να σημαίνει να κάνετε αναθεωρήσεις για να τραβήξετε περισσότερα εισοδήματα για να εξοφλήσετε τις υποχρεώσεις ή να βρείτε μεθόδους για να ικανοποιήσετε το ποσό των δαπανών που η επιχείρηση ξοδεύει αυτήν την περίοδο.

Αναλύστε τον προϋπολογισμό

Πριν από τυχόν αναθεωρήσεις ή αλλαγές, η διαδικασία αναθεώρησης πρέπει να περιλαμβάνει την εκμάθηση του τρόπου λειτουργίας του προϋπολογισμού επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, ο ειδικός στον προϋπολογισμό ή ο ιδιοκτήτης επιχείρησης πρέπει να μάθουν τι χρειάζεται η επιχείρηση όσον αφορά τα έξοδα και τα κέρδη να λειτουργούν χωρίς να χρεωθούν. Για παράδειγμα, η επιχείρηση μπορεί να χρειαστεί να δαπανήσει ένα συγκεκριμένο ποσό για την ανάπτυξη και την παραγωγή προϊόντων, προκειμένου να πουλήσει τα προϊόντα και να κερδίσει χρήματα. Η χρήση άλλων εργαλείων και προμηθειών για την κατασκευή των προϊόντων προς πώληση μπορεί να θυσιάσει την ποιότητα του προϊόντος και για παράδειγμα να μειώσει το ποσό των πωλήσεων και των εσόδων της επιχείρησης.

Προσδιορίστε τις προβληματικές περιοχές

Βρείτε τις περιοχές ή τις ενότητες στους προβληματικούς προϋπολογισμούς. Αυτά μπορούν να βρεθούν τόσο στις κατηγορίες δαπανών όσο και στα κέρδη. Για παράδειγμα, μια προβληματική περιοχή στις κατηγορίες κερδών μπορεί να είναι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που δεν πωλείται όπως αναμένεται, ενώ μια προβληματική περιοχή στις κατηγορίες δαπανών μπορεί να περιλαμβάνει υπερβολικές δαπάνες ή δαπάνες πέρα ​​από τους περιορισμούς του προϋπολογισμού. Τα υπερβολικά έξοδα μπορεί να περιλαμβάνουν πάρα πολλά επαγγελματικά ταξίδια σε πολυτελείς χώρους, συχνά ακριβά επαγγελματικά δείπνα με πελάτες και πάρα πολλά επαγγελματικά αυτοκίνητα με ασφάλεια.

Κάνε αλλαγές

Κάντε σταδιακές αλλαγές στον προϋπολογισμό μειώνοντας τα έξοδα προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τα χρήματα για να εξοφλήσετε τις υποχρεώσεις ή να διαθέσετε χρηματοδότηση σε κατηγορίες στον προϋπολογισμό που έχει ανάγκη. Εάν υπάρχουν πολλές αλλαγές, κάντε πρώτα κάποιες αλλαγές και αφήστε τη λειτουργία του νέου προϋπολογισμού για μερικούς μήνες. Αφού διαπιστώσετε ότι οι αλλαγές λειτουργούν, εφαρμόστε τις άλλες αλλαγές. Το να το κάνετε σε μια χρονική περίοδο οδηγεί σε ομαλότερη μετάβαση για μεγαλύτερες αλλαγές του προϋπολογισμού και επιτρέπει στους εργαζόμενους να εξοικειωθούν με τα νέα τους όρια δαπανών.

Παρακολούθηση και αναθεώρηση

Απλά επειδή οι αλλαγές έγιναν δεν σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός λειτουργεί πλέον ιδανικά και επιτυχώς. Ο προϋπολογισμός πρέπει να παρακολουθείται συχνά, ώστε να διασφαλίζεται ότι κανείς δεν ξοδεύει πέρα ​​από τους περιορισμούς κάθε κατηγορίας ή συνεχίζει να ξοδεύει συχνά σε πολυτελή έξοδα, όπως επαγγελματικά δείπνα ή ταξίδια. Εάν ο προϋπολογισμός δεν λειτουργεί όπως αναμένεται, επαναλάβετε τη διαδικασία για να αναθεωρήσετε τον προϋπολογισμό για δεύτερη φορά.


Βίντεο: